Na masáž sa môžete objednať na nasledovných kontaktných číslach

Woman Rose F

Zážitok kraniosakrálnej biodynamickej terapie vzniká vzájomnou interakciou (pôsobením) terapeuta a klienta. Vytvárajú ho spolu. On sa učí byť k sebe láskavý. Terapeut úplne rešpektuje a oceňuje klienta, inak to ani nejde. Pretože pôsobenie je v zmysle klientovej dynamiky pulzácie Dychu života, jeho momentálnym vyjadrením, ktoré sa mení už počas terapie. Teda základnými predpokladmi sú neutralita, intuícia, vnímavosť a dať priestor klientovej vrodenej schopnosti sa uzdravovať.

Neliečime, sprevádzame pevným dotykom a pozornosťou, ošetrujúcim je sám klient. Pretože každý človek má v tele kompletnú regeneračnú schopnosť. Pomôžeme mu presunúť pozornosť smerom k nej a udeje sa to potrebné. Či už v rovine tela, mysle, emócií, energetiky. Sústredí sa pozornosť na to dobré a to sa doslova rozmnoží do jednoty dobrého. Ak sa človek oblečie do celého tela, nezostane tam miesto na nič iné. Klient nadviaže svoje vlastné, intímne a pevné spojenie s Dychom života, s prírodou, vlastnými snami a hlbokou radosťou.

 Čo môžme pozitívne ovplyvniť kraniosakrálnou terapiou?

  • Celého človeka (Telo, Dušu: emócie, myseľ; prejav Ducha)
  • Životnú energiu, chuť a radosť, sexuálne funkcie
  • Migrény, stav chrbtice, svalov, kĺbov, očí
  • Celkovú utiahnutosť a napätie
  • Detoxikáciu, poúrazové stavy
  • Harmonizáciu nervového systému
  • Ovplyvnenie formujúcich vzorcov pôrodu, popôrodné obdobia (otcovia, mamičky i deti)
  • Stavy po mŕtviciach, ochrnutiach, zlomeninách
  • Nadmerná reaktivita, nervozita, tréma - „tínedžeri“ i dospelý
  • Kontakt so samotnou podstatou nášho bytia

Príroda a celý vesmír pulzujú s matkou Zemou v spoločnom nádychu a výdychu, sú navzájom prepojené. Sme súčasťou prírody tak ako i rastliny. Kvet má svoj vlastný rytmus, svoju noc i deň, keď je nádherne otvorený a opäť zatvorený  čakajúc na ďalšie rozvinutie. Každá živá bytosť má svoj vlastný rytmus, človek na rozdiel od rastlín pulzuje týmto spôsobom niekoľko krát v priebehu pár minút. Voláme to Dych života, no tento nádych a výdych nie je totožný s pohybom pľúc.

Ľudské telo je hlavne z tekutín, čím v ňom pri základnom pohybe života dochádza k prílivu a odlivu ako v mori. Za horúceho letného dňa, keď vzduch priam stojí, vnímame ako toto teplo pulzuje, vlní sa.

Príliv a odliv v našom tele nežne a bezpečne hladí miechu, mozog, nervový systém. Na podvedomej úrovni šepká, všetko je v poriadku, si súčasťou a patríš sem, máš tu svoje miesto na rozvíjanie a oddych. Kamkoľvek sa pohneš, som s Tebou. Prvotný Dych života prejavený v hĺbke nášho tela.

Kraniosakrálna terapia má v názve dva brehy tohto prúdenia. Hlavu a krížovú kosť s kostrčou. Rieka života nachádzajúca sa v chrbtici pulzuje medzi hlavou a panvou, spája zemské a vesmírne, zatvára a opäť otvára na ceste hore a dolu. Tým sa rozťahuje kosterná časť tela. Lebka je zložená z častí spojených mäkším väzivom, ktoré jej majú umožňovať tento proces dýchania. Vtedy na podvedomej úrovni cítime že máme priestor na uvažovanie podľa svojho, rešpektovanie svojej intuície a nadhľad. Pohyb spodnej časti chrbtice predstavuje i spontánnu radosť, prejavenie, realizáciu svojich snov a potrieb. Naše telo dýcha prirodzeným Dychom vesmíru, života a zdravia. Kraniosakrálna terapia priamo pôsobí na skvalitnenie tejto pulzácie, je to jej prioritné zameranie.

Rieka života v chrbtici cestou nahor roztvára lebku a smerom nadol panvovú časť. Ak je lebka a krížová kosť s kostrčou schopná sa rozpínať, pulzácia tela je mohutná, bunky si vrnia a kmitajú dostatočne rýchlo, telo sa udržiava zdravé a radostné. To sa stáva základným hlboké nastavenie ktoré máme v podvedomí, reálne prejaveným v skutočnom svete. Doma, v práci, pri zábave, pri milovaní. Milovaní seba, druhých, života. Dokážeme detoxikovať všetko, čo s týmto naladením nesúvisí na fyzickej, emočnej i mentálnej časti nás. Spontánne uvažujeme, prejavujeme sa, cítime sa  v bezpečí, lebo veď i naše telo v skutočnosti je slobodné vo svojom pohybe najpevnejších častí – kostry života.

Telo sa samozrejme rozpína i do strán, formou špirály, ako sú na kostiach poukladané svaly. Pod nimi vnútorné orgány. A toto všetko je v objatí fascií, ktoré vytvárajú bezpečie a pevnosť. Tiež dýchajú Dychom života.

Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k narušeniu vlnenia, k obmedzeniu schopnosti pohybu lebky a chrbtice, prejaví sa to opačným efektom než bolo popísané vyššie. 

Go to top