Nemôžeme žiť len pre seba;
tisíce vlákien nás púta k tým,
čo ešte žijú, i k tým, čo patria
k minulým i budúcim generáciám. / Violet Georgeová


"škola Človeka" si Vás dovoľuje  pozvať na zážitkový seminár
vedie PaedDr. Zlata Šramová
Semináre sa konajú v soboty, momentálne nie je naplánovaný


DYNAMIKA A PORIADOK SYSTÉMOV


Stavaním systemických konštelácií je možné riešiť problémy vo vzťahoch v rodine, na pracovisku, zdravotné aj iné problémy. Vonkajší pohľad na systém objasňuje postavenie jednotlivca v ňom, ako aj jeho vzťahy k ostatným článkom (osobám) systému. Môžeme postaviť systemické konštelácie, ktoré reprezentujú skupiny osôb, napr. systém rodiny, pracovného kolektívu, záujmovej skupiny a ďalšie. Ale dajú sa postaviť aj konštelácie, ktorých jednotlivé zložky predstavujú symptómy hodnôt, vnútorné obsahy, sny, atď.


Postupným prebudovávaním systému sa nachádza jeho vnútorný poriadok. Jednotlivec i ostatní členovia konštelácie si v nej hľadajú „správne" miesto. Zažitie procesu hľadania správneho miesta v systéme ponúka nový obraz jeho fungovania, vedie ku zmene a následne k riešeniu problémových vzťahov. Nielen ten, kto si stavia vlastný systém, ale aj tí, ktorí stoja v systémoch iných, či ktorí sa „len" pozerajú, majú možnosť vidieť a emočne prežiť malé rituály umožňujúce nastolenie rovnováhy v systéme. Zakladateľom tohto prístupu je nemecký psychoterapeut Bert Hellinger a úspešne ho rozvíjajú jeho žiaci Mathias Varga von Kibéd, I. Sparre a ďalší.


Seminár vedie PaedDr. Zlata Šramová, psychoterapeutka a liečebná pedagogička. V súčasnosti má privátnu klientelu, učí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a venuje sa práci so staršími a umierajúcimi. Absolvovala výcvik v dynamickej psychoterapii, výcvik procesorientovanej psychoterapie, psychodrámy, NLP. Vedie výcvik systemických konštelácií na Slovensku spolu s Ivanom verným a Pavlom Konečným. Podieľa sa na seminároch systemickej terapie a jej spojení s procesnou prácou, vyučuje kreatívne techniky a je propagátorkou systemickej práce.

 

V súčasnom období neorganizujem žiadne semináre konštelácií, bližšie informácie o konšteláciách so Zlatou Šrámovou získate u Zuzany Bajkaiovej, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Pre lepšie postavenie systémov je dôležité si doplniť informácie o vašej pôvodnej rodine – viď prílohu nižšie.


Príloha pre účastníkov seminára.
Ako prípravu na seminár Vám doporučujeme zaoberať sa nasledujúcimi otázkami. Skúste si ich zodpovedať pre seba. Odpovede na ne Vám pomôžu uvedomiť si osudové putá v rodinnom systéme. Stavanie rodinnej (alebo inej) konštelácie pomáha odhaliť skrytú dynamiku pôsobiacu vo vzťahoch – partnerských, rodinných, pracovných, interných. Zmyslom je obnoviť skryté poriadky.
► Keď sa vaši rodičia nezosobášili alebo sa rozišli, čo bolo príčinou?
► Mal otec alebo matka predošlé dôležité vzťahy lásky? Bol zasnúbení s niekým iným?
► Koľko súrodencov (aj nevlastných) majú vaši rodičia a vy?
► Boli v rodine nejaké spontánne potraty, interupcie, mŕtvo narodené deti, skoré úmrtia detí?
► Bolo nejaké dieťa dané do mimorodičovskej starostlivosti? (pestúnstvo, detský domov, ústav, príbuzní)
► Bol niekto adoptovaný?
► Zomrela nejaká žena pri pôrode, resp. objavili sa závažné zdravotné komplikácie
(somatické, psychické) ako následok pôrodu?
► Bol v rodine niekto vážne chorý, alebo mal psychické problémy?
► Objavili sa v rodine nejaké chronické ochorenia alebo smrteľné nehody?
► Spáchal niekto v rodine samovraždu?
► Venuje sa niekto z rodiny riskantným športom, alebo má profesiu, v ktorej je jeho život vystavený ohrozeniu?
► Bol niekto z rodiny činiteľom alebo obeťou sexuálneho priestupku?
► Spáchal niekto v rodine zločin alebo bol vo väzení? Bol niekto obeťou trestného činu?
► Bol niekto z rodiny členom Hlinkovej gardy alebo inej nacistickej organizácie, alebo
v ŠTB a pod.? V akej pozícii?
► Bol niekto z rodiny v koncentračnom tábore, alebo väznený a prenasledovaný za svoje politické presvedčenie počas vojny alebo komunizmu?
► Je vaša rodina viacnárodnostná?
► Zmenil niekto v rodine svoju náboženskú príslušnosť?
► Prišiel niekto z rodiny o majetok, alebo získal majetok na úkor druhých? (konfiškácie)
► Ukrýval sa niekto počas vojny a bol tak vylúčený zo spoločenstva?
► Bol niekto iným spôsobom vylúčený z rodiny?
► Máte svoju obľúbenú rozprávku z detstva (do 7. rokov), ku ktorej ste sa vracali? (spojenú s príjemnými pocitmi, alebo so vzrušením, či strachom)
► Máte v súčasnosti nejakú knihu, príbeh, film, ktoré vás špeciálne zaujali?
► Existujú nejaké dejinné udalosti, ktorým sa venujete viac alebo vás z nejakého dôvodu zaujímajú?
Spracované na základe viacročných skúseností so systemickou prácou ( Šramová Zlata, Ivan Verný)

Go to top