strom z kamenaVážené Ženy a Vážení Muži
Pozývam Vás na nevšedný kurz o spojení sa s kvalitami Vaších Kostí a väzív. Ak  chcete upraviť postavenie Vášho fyzického tela, možno poliečiť si nejaké boľačky, spoznať o čo Vám v skutočnosti ide v pravcovnom alebo súkromnom živote, či ho žiť ľahšie a pravdivejšie. Nájsť v každodennom živote väčšiu stabilitu, oporu a bezpečie. Kurz budem viesť zrozumiteľne a zážitkovo v Duchu "Šamanskej kraniosakrálnej terapie" a pomocou jej princípov sa zameriame na to pevné a bytostné vo vašich životoch. Kuirz je vhodný ako pre úplných laikov tak i pre absolventov krniosakrálnej terapie. Je výbornou príležitosťou si novoročne nastaviť ďalší rok.

 
deti v nás
 
Dobrý deň Vám všetkým.
Nedávno som dokončil lektorovanie ďalšieho kurzu kraniosakrálnej terapie. Kurzy sú posledné dva roky stále viacej a viacej o neuvedomelých hraniciach a vzdialenostiach. Stále menej tak robíme a učíme sa techniky, pretože je potrebné zistiť a precítiť si ako sú na tom ľudia so sebauvedomením svojho priestoru a slobodného prejavu cez telo. Čiže moje zameranie nie je na techniku, ale na človeka...

Účastníci kurzov, ktoré som nazval Šamanská kraniosakrálna terapia, prechádzajú sebaskúsenostnými cvičeniami o pociťovaných skutočných vzdialenostiach, ochote a schopnosti sa stretnúť s niekým v dotyku nielen fyzicky ale i psychicky. Sú to doslovne iniciácie do prebratia vlastnej láskavej zodpovednosti za postaranie sa o svoje hranice a ich uctenie i u klienta. Rôznymi zdieľaniami o zakázaných či hanblivých témach, konšteláciami a tým čo si vypýta proces skupiny. Väčšinou je to prekvapenie medzi mysleným a pociťovaným stavom.

tu nájdete pár osobných skúseností účastníkov kurzov "kraniosakrálna terapia ako CPOT". Dakujem za vaše sdielania, priatelia. srdečne lektor kurzov Marek Bohunický

rozhrnanie zavesu
Srdečne váa všetkých zdravím,

volám sa Marek Bohunický a prichádzam s ponukou netradičného kurzu.

 

Požiadavky na naše súkromné životy i prácu sa stále zvyšujú. Ako laici i profesionáli si zrejme uvedomujeme, že sa nám do vzťahov a práce prenášajú naše vnútorné reality, postoje k jednotlivým témam, k sebe samým. Otázky výkonu, toho či som alebo nie som dostatočne dobrý a efektívny, ocenený a vnútorne spokojný so svojim životom či priebehom procesu. Či si cením seba a osobné hranice svoje vlastné i druhých, či zasahujem primálo alebo priveľa. Otázku ako dokázať byť životu vystavený s vierou, dôverou, zvedavo a ostávať s mysľou začiatočníka bez neustáleho hodnotenia a kritizovania seba i iných sa pokúsime načrtnúť na tomto zážitkovom stretnutí. To netradičné je spoznávať sami seba ukotvený v tele a dotyku, kde sú naše skutočné postoje najevidentnejšie.

 uvodna kranioDobrý deň, dovoľujem si Vás srdečne pozvať na kurz Šamanskej kraniosakrálnej terapie. Čo to vlastne je? A na čo má zmysel sa o to zaujímať?

Tu je malé ochutnávkové video: https://youtu.be/Tlh-ntA78wM

O čo ide na tomto kurze?
V prvom rade mi záleží na tom, aby účastníci odchádzali s praktickými znalosťami. V tomto duchu je potrebné nielen teoretické umiestnenie bodov, no i spôsob ako ich „cítiť“, pretože to je hlavné vodítko. Každý bod ma svoje „jadro“, tzv. ťažiskový bod. To je skutočná prax, vtedy môžeme použiť intuíciu a nechať ruky „voľne chodiť“. Je to vnímanie telom, empatia a to sa pri pôsobení cez ruky skĺbi s láskavým hlbokým zážitkom u oboch, prijímajúceho i dávajúceho.
 reflexka na web

Je to relaxácia, osobnostný rozvoj, schopnosť lepšie sa navzájom počuť a vnímať. Rozšírenie vedomia a dôvery v seba sama. Pôsobenie cez srdce je liečivé pre všetkých zúčastnených. Sebadôvera a schopnosť sa uvoľniť sa dá naučiť práve prijatím tela a jeho rešpektovaním. Civilizácia sa od tela vzďaľuje, sme viac v hlave ako v srdci a bruchu. Reflexná terapia navracia rovnováhu vedomia späť k našej základni – nohám. Aby sme pevne stáli na Zemi a prijali jej dary – radosť, zdravie, zdieľanie.

Aby sa absolvent dozvedel čo najviac o tejto téme, rozdelil som kurz na 3 stupne. A tým sa nemyslí klasické rozdelenie na pohybový systém a vnútorné orgány! Ide o jednotlivé pomocné spôsoby a možnoti ich kombinácií.

V prvom rade mi záleží na tom, aby účastníci odchádzali s praktickými znalosťami. V tomto duchu je potrebné nielen teoretické umiestnenie bodov, no i spôsob ako ich „cítiť“, pretože to je hlavné vodítko. Každý bod ma svoje „jadro“, tzv. ťažiskový bod. O týchto sa na kurzoch málo alebo vôbec nehovorí. A to je skutočná prax, vtedy môžeme použiť intuíciu a nechať ruky „voľne chodiť“. Je to vnímanie telom, empatia a to sa pri pôsobení cez ruky skĺbi s láskavým hlbokým zážitkom u oboch, prijímajúceho i dávajúceho.

Vážený/á záujemca/kyňa o kurz Reflexnej masáže (RM) chodidla,

Je mi cťou byť lektorom metódy, ktorá sa stala neodmysliteľnou súčasťou diagnosticko – liečebných postupov. Vďaka osobnej skúsenosti s účinnosťou a obrovským rozsahom možností RM som sa ju pred ôsmimi rokmi rozhodol priblížiť záujemcom. Spočiatku to boli kolegovia z radov terapeutov. Avšak súčasná doba vyžaduje priamu osobnú starostlivosť a záujem o zdravie každého jedinca. Inak povedané, každý by mal mať aspoň základnú znalosť o svojom tele, čo mu škodí a ... ako si pomôcť.

Go to top