srdcia z rukŽeny a muži,
po dlhšom váhaní a nakoniec inšpirovaní z posledného kurzu vás pozývam na 3-dňové stretnutie s Vašim Telom, Srdcom, sexualitou a potrebami.
Aj keď vám možno príde názov ako protirečenie, je spojením ich podstaty v dotyku ktorý ponúkam na kurzoch. Počas klasických kurzov máme minimálny čas a priestor na skúmanie slasti a sexuality. A zhruba na 4-5ty deň sa táto téma objavuje...tu ponúkam koncentrát, pointu skĺbenia dvoch protikladov - tantry a kraniosakrálky.

Teraz Vás pozývam na 3-dňové stretnutie kde bude priestor prijímať a dávať, zazdrojovať sa, otvoriť sa novým dotykom, pocitom, pohybu či hlasu. Spoznať kde momentálne ste, čo potrebujete na rovine panvy, srdca a rozumu. Ako si tomu môžete otvoriť v každodennom živote pre seba a za seba. A potom to zdieľať ... dotyky, objatia, pohladenia... prítomnosť.

Nemá zmysel písať čo budeme robiť. Necháme sa viesť tým čo nás i tak vedie. Ako vždy.

Ak sa zaujímaš, napíš. Príď, si vítaná/ vítaný.
 
Kedy: 15.- 17.6.2018
15ho - od 10- 20h
16ho – 9:30- 20h
17ho – 9:30- 15:30h
Kde: Pluhová 40, Biorezonančné centrum, BA, SR
Cena: 200,-€
 
Storno: 3 týždne pred konaním 100% kurzovného, pretože pred stretnutím budú účastníci dostávať mailom rôzne info a cvičenia na doma.
 
Platbou kurzovného účastník/čka berie na vedomie a súhlasí s nasledovným:
- seminár nenahrádza lekársku ani psychoterapeutickú starostlivosť. Účastník/čka sa zaväzuje informovať organizátora o akýchkoľvek závažných fyzických či psychických problémoch alebo liečbe, ktorú podstupuje
- Účasť na seminári je dobrovoľná a môže byť veľmi zážitková. Účastník/čka berie zodpovednosť za všetko čo robí
- Účastník môže seminár kedykoľvek opustiť. Platba za seminár sa v tomto prípade nevracia.
- lektor má právo ukončiť účasť účastníka/čky, keď to uzná za vhodné. V tomto prípade bude účastníkovi/čke vrátená adekvátna časť kurzovného.
 
 
zvedavo sa na všetkých teším
 
Marek Bohunický
lektor