V preklade je čchi-kung "práca s energiou". Čiže vedomé zameranie pozornosti do sveta nie hmotných javov, i keď sa priamo prejavujú na tele. Hierarchia tvorenia je usporiadaná od najmenej hmotného po hmotné. Čiže hmotné telo má svoje "predlohy", poľa ktorých bolo vytvorené. Tak ako má fotka svoj negatív. Choroba sa najskôr prejaví v nehmotnom ako disharmónia toku energie a keď táto disharmńia trvá dostatočne dlho, prejaví sa na tele. Upozorní na seba.

Pri čchi-kung terapii ide o harmonizovanie energetických dráh, ich čistenie, opravenie a uvedomenie si klientom s príslušnou životnou tematikou. Sú rôzne vrstvy energetického systému. Napr. čakry, meridiány ktoré vedú energiu z čakier po tele (dráhy energií), tan-tchieny a hara-línia. Žiarivá hviezda jadra. Sú v iných hĺbkych, predstavujú iné témy a majú svoje špecifické úlohy v živote človeka. Na toto harmonizovanie sa dajú použiť rôzne metódy, skôr záleží na terapeutovi než na metóde.

 

energy bodyobr

Pripájam link na YouTube, kde majster a doktor Yang Jwing-ming prakticky ukazuje cvičenia, masáž a rozpráva o čchi-kungu.

1 link - všeobecne o čchi-kungu

2 link - o 3 tantienoch (energetických ťažiskových bodoch)

3 link dokončenie ukážok a rozprávania

Go to top