Čistenie programov prebieha rôzne, v klasickej forme s používa práca s kyvadlom (podobne ako kineziológia len bezdotykové) a rozhovor, kde vieme odhaliť či sa človek chce naozaj svojej téme venovať. Ak áno, zisťujeme či a ako si danú tému blokuje a prečo je to pre neho výhodné. Pri odhalení výhod si vieme každý povedať, či je to ešte výhoda si danú tému blokovať (udržiavať si od nej odstup) alebo nie.

Podstatné je rozlíšiť, či chce zmenu hlava alebo srdce/telo. Ak srdce, viem sprevádzať pri želanej zmene k novému.

Takéto programy sa v zásade delia na :
1) čo sme zažili od momentu počatia
2) čo si nesie v sebe naše telo ako skúsenosti predkov
3) čo si do tela priniesla naša duša a potrebuje spracovať

Toto všetko sa zvykne prejavovať i v pohybe, postojoch k niečomu/niekomu, v dotyku a pod.

Preto sa mi zdá výhodné odhaliť o čo ide a súčasne to v pohybe prepisať na novú skúsenosť. Pretože zmenu chceme predsa na reálnej fyzickej úrovni, no nie? :)

Všetky spomínané „úkony“ sú vnímateľné bežným vedomím telesne pocitovo:

- odblokovanie napojenia každého na JEHO Vyššie JA („VJa“), cez ktoré prijímame vhľady, intuitívne informácie a vedenie v živote, je to“ kanál pre objednávky do vesmíru“ a zariadenie si života podľa svojich predstáv (vnútorná chrbtica)
- nájdenie a čistenie stresových faktorov v témach a ochoty ich vyčistiť
- prečo a ako si vedome myslíme jedno a podvedome niečo úplne iné (napr. prečo nechceme spojenie s VJa, byť zdravý, žiť v blahobyte, prečo neprijímame svoje telo, máme závislosti na vzťahoch alebo neschopnosť ich nadväzovať, bloky v sexuálnej oblasti, prečo preberáme osudy druhých)
- schopnosti; uzemnenie (pomôcky a cvičenia)
- odvedenie negatívnych entít z tela, aury, priestoru (domáceho, pracovného)
- diagnostika a ošetrenie deštruktívnych programov; sľubov, prísah; kliatby; štyroch presunutí zodpovednosti podľa B. Hellingera (tzv. programy sebaobetovania), zapletenia vo vzťahoch
- ochoty byť zdravý a zdravým ostať, ctiť a chrániť svoje hranice a hranice druhých, takt, trpezlivosť
- sebapoznávanie, presvedčenia a prísahy blokujúce hojnosť a slasť
- čistenie vnútorných orgánov od deštruktívnych alebo udržiavacích programov
- ako nepreberať zodpovednosť čo nám neprislúcha, ako preberať tú svoju, ... téma traumy v živote

Dôležitou súčasťou je zmena vnímania osobných hraníc, spoznanie svojho vzťahu k nim a rešpektovanie svojich momentálnych limitov. Túto formu práce pre klienta vnímam ako sadu dôležitých vnemov pre bežný, obyčajný život. V prvom rade aplikované na seba samého.

Pôsobenie tzv. východnou medicínou na harmonizovanie alebo liečenie - kedysi do nej bola zahrnutá i časť rodinno-duchovná (systemická), ktorá sa ale v priebehu storočí vytratila. Preto klesá dlhodobá úspešnosť takýchto zásahov, menia sa prejavy choroby, respektíve sa presúvajú na iného člena systému. Je to ťažko viditeľné, pokiaľ sa neošetruje rodina ako celok.

Pri metóde používam prácu s telom, rozhovor, kyvadlo a znalosti práce s VJa, kineziológiou, systemickými konšteláciami, kabaly, Enneagramu a života.

Energia a Vnímanie

   Rozvinutie vnímania postupne predpokladá prijatie seba a svojich potrieb, daností i snov. Dodržiavanie svojej Cesty v rámci prúdu Života, teda prevzatie zodpovednosti za danosti, ku ktorým máme prístup. A i ktým , ktoré nevidíme - sú v Tieni. Iným spôsobom môžeme hovoriť i o vytvorení vnútornej chrbtice. Odloženie vlastnej malichernosti a lenivosti, pokračovanie skutočnej práce na sebe samom a schopnosti zameriavať a udržiavať pozornosť na svoje potreby tela i psychiky a naše pôsobenie na seba a okolie. Dokázať ustáť svoju Cestu,  odolať „pokušeniam“  vyplývajúcim ako z môjho vlastného založenia ale i pôsobenia vonkajších činiteľov (priatelia, rodina, škola, ...).

Go to top