Je to vedomé prijímanie informácií z nášho tzv. nadvedomia, priestoru odkiaľ k nám prichádzajú intuitívne vhľady a nápady. Keďže napojený môžeme byť doslovne kdekoľvek a získané informácie či pocity sú od tohto napojenia priamo závislé, skúsenosti povrdili ako najvhodnejšie napojenie na naše vlastne Vyššie Ja. To sa potom napája v prípade potreby na ďalšie úrovne. Dá sa to predstaviť asi tak, že Vyššie Ja je akýsi operačný systém s googlom a firewallom súčasne. Terapeut, ktorý je vyškolený a má prax v komunikácii s touto svojou úrovňou dokáže citlivo a spoľahlivo diagnostikovať žiadanú tému či už zdravia, vzťahových i pracovných situácií, momentálnej i dlhodobej vývojovej situácie klienta. Sám koná iba na základe povolenia od Vyššieho Ja a vedie klienta v prvom rade k jeho vlastnej schopnosti preberať za seba zodpovednosť, vnímať potrebné informácie a túto schopnosť  zdokonalovať smerom k ochote vystaviť sa životu ako klient sám uzná za vhodné.


Jednou z najhlavnejších častí je UZEMNENIE.
Nájdenie toho, akú pravdu nesie naša fyzická bunková pamäť o danej situácii.


Pomocou Vyššieho Ja dokážeme ale situácie a blokácie nielen diagnostikovať, ale i priamo  harmonizovať. Terapeut sdieľa s klientom všetko, čo vyplynie pri sedení ako potrebné. To však neznamená, že môže za neho niečo urobiť, ak pre to nieje sám v hĺbke rozhodnutý. No môže ho sprevádzať objasňovaním dôvodov a životných postojov, ktoré sú príčinami našich myšlienok, pocitov a emócií. Pretože nič hmotné nieje skôr, než už to je vytvorené dávno v jemnohmotnejších úrovniach.

Go to top