Prečo podľa mňa neexistujú bloky

október
utorok
31
https://youtu.be/WEx5JpbTqO0 Ahojte, tu s Vami zdieľam svoje porozumenie v tom, ako narábam s "odblokovaním", ako vnímam tému chránenia sa a zraniteľnosti. Prečo vnímam že novou cestou - pre mňa úctivejšou a láskavejšou - by mohlo byť zmeniť svoj postoj k potrebe sa chrániť a...

byt nahy

 

Sme v druhej čati spoznávania tela a ako sa cez neho prejavuje náš vnútorný svet.  Budem sa venovať tomu, čo je chránené /alebo by mohlo byt/  našou kožou a schopnosťou nastaviť si hranice - svalmi a citmi. Povedali sme si, že koža predstavuje našu ochranu a schopnosť povedať áno či nie bez pocitov viny. A práve pocity viny a hanby sú spoločne s témami ako sexualita a smrť tabuizované.

koza chytena medzi prsty Naše fyzické telo je prvým domovom, kam vstúpime pri príchode na Zem. Je láskavým darom, aby naša duša mohla ísť na tie miesta, kam potrebuje ísť. A zažiť, sdieľať... . A to vieme a sme ochotný najmä vtedy, kedˇ sa cítime bezpečne a prijímaný. Vtedy sme schopný sa otvoriť, zdieľať tajomstvá svojej duše, podeliť sa o obrazy, ktorými duša žije, spieva a tancuje. Ako sa teda cítiť tak bezpečne, že nám to dovolí hravo a so sebaocenením prinášať svoje dary?

Go to top