Prečo podľa mňa neexistujú bloky

október
utorok
31
https://youtu.be/WEx5JpbTqO0 Ahojte, tu s Vami zdieľam svoje porozumenie v tom, ako narábam s "odblokovaním", ako vnímam tému chránenia sa a zraniteľnosti. Prečo vnímam že novou cestou - pre mňa úctivejšou a láskavejšou - by mohlo byť zmeniť svoj postoj k potrebe sa chrániť a...

"Duch vždy smeruje k novým horizontom. otázkou je, či sme schopný a ochotný ho v pohyboch dopredu nasledovať. Kde je nám Boh bližšie než v tele? Čo by bolo veľkým uctením a nesmiernou láskou? Keby sme Boha uvideli v svojom tele. To je prvá cesta, ktorou sa vydáme k novým horizontom. Je to cesta k väčšiemu zdraviu" (Bert Hellinger- Zdravie)

Ku každému cvičeniu pristupujem s čistou hlavou, skoro ako keby som zabudol, že som niekedy predtým cvičil. Je potrebné sa zbaviť stereotypov, teda akýchkoľvek myšlienok na predchádzajúce cvičenie a pohybov z nich vyplývajúcich. To neznamená, že sa niektoré pohyby nebudú opakovať, znamená to iba nechcieť opakovať za každú cenu iba známe veci, inak sa cvičenec neposúva ďalej. Vďaka otvorenosti mysli sa opakované pohyby zdokonaľujú a nové pohyby umožňujú, prezentujú. Do cvičenia je vhodné zahrnúť jednak voľnú zostavu, o ktorej sme hovorili teraz, ale nezabudnúť popri tom na tzv. domácu úlohu od inštruktora. Tá má za úlohu osvetliť niektoré aspekty cvičenia, pociťovania a myslenia dôležité na danom stupni. Je pravda, že celé PT spejú k intuitívnemu pohybu, rešpektujúc možnosti a danosti jednotlivca, ale domáca úloha je konkrétna forma umožňujúca nahliadnuť na doterajší stereotyp.

Go to top