Prečo podľa mňa neexistujú bloky

október
utorok
31
https://youtu.be/WEx5JpbTqO0 Ahojte, tu s Vami zdieľam svoje porozumenie v tom, ako narábam s "odblokovaním", ako vnímam tému chránenia sa a zraniteľnosti. Prečo vnímam že novou cestou - pre mňa úctivejšou a láskavejšou - by mohlo byť zmeniť svoj postoj k potrebe sa chrániť a...

kompas zlaty

Čo pre nás znamená, že telo je prvým domovom kam sme prišli? Môže nám telo pomôcť pri hľadaní svojho života, radosti, zdravia a slasti? Ako je naše telo prepojené s múdrosťou Zeme? Koľko slobody mu dávame cez svoju myseľ, strachy sa oddať či hanbu byť svojský?

"Duch vždy smeruje k novým horizontom. otázkou je, či sme schopný a ochotný ho v pohyboch dopredu nasledovať. Kde je nám Boh bližšie než v tele? Čo by bolo veľkým uctením a nesmiernou láskou? Keby sme Boha uvideli v svojom tele. To je prvá cesta, ktorou sa vydáme k novým horizontom. Je to cesta k väčšiemu zdraviu" (Bert Hellinger- Zdravie)

Go to top