kranio Lenka lezi
 
Srdečne Vás zdravím, ženy a muži.
Volám sa Marek Bohunický a pozývam Vás na  sebaskúsenostný kurz, kt. je novou generáciou kraniosakrálnej biodynamickej terapie. Kurz je šamanským doplnením pôvodného biodynamického štýlu, ktorú som vyvíjal 5 rokov. Klasickú verziu som doplnil cvičeniami na uvedomovanie si hraníc,  konšteláciami na danú tému a proces-orientovaným prístupom. Tu Vám ponúkam krátku video pozvánku, ochutnávku na kurz (klikni na video)
 
Kurz je určený nielen pre ľudí z radov profesionálov starostlivosti o človeka (maséri, terapeuti, lekári...), ale i úplným laikom. V posledných rokov vidím, ako chodí stále viacej ľudí, ktorí „to chcú vedieť“ sami pre seba, nielen ako rozšírenie profesie práce s ľuďmi. Pretože je v prvom rade zameraný na zlepšenie kvality nášho osobného života, vzťahu k sebe a svojmu telu, premenu vnútorných presvedčení o tom či si smieme dovoliť byť zdraví a šťastný. Pomocou systému vláčnych, pevných a úctivých dotykov s hlbokým pôsobením budete mať možnosť zažívať uvoľnenú chrbticu a nervový systém, mozog, kĺby i svalstvo a naučiť sa v sebe tento stav rozvinúť. A neskôr ho ako vlastnú skúsenosť sprostredkovať ostatným. Metóda je prekvapivá svojou účinnosťou oproti vizuálnej jemnosti.. (klikni sem na referencie)
 
 
      CV 4 pracadotyk ruk Marek a skupina

 
Dobrá otázka: čo to je kraniosakrálna biodynamická terapia a ešte k tomu šamanská? Ako to vyzerá na kurze? 
- tu nájdete krátku ukážku z kurzu: klikni na video, a keď hlbšie a dlhšie info o Šamanskej kraniosakrálnej terapii, tu je:  (klikni)
 
Zhruba to znamená dotykovo telesný prístup (bodyterapia), ktorý plne rešpektuje vnútornú múdrosť klienta a jej momentálny prejav cez telo a hlas prijímajúceho. Šamanské vraví o tom, že sme súčasťou všetkého, že sme časť prírody, Zeme a Vesmíru. V živote zastupujeme mnohé role od detí, partnerov, rodičov či profesné role - a každá má svoje miesto. Ak ich používame nesprávne, dochádza k rozporom a konfliktom vo vzťahoch a na našom tele. Základná rovina je že sme proste muž alebo žena. Z nej vychádzame. A čím si toto viacej TELESNE UVEDOMUJEME a ctíme zákonitosti života a vzťahov, tým sme zdravší, šťastnejší a uvoľnenejší. A s odvahou dokážeme nastaviť hranice tomu, čo je pre nás nezdravé. (tu je článok o práci s hranicami a rolami)
 
 
Využívam prístupy: V prvom rade Kraniosakrálnu biodynamiku, Proces orientovaná filozofia (POP), konštelácie, šamanské cvičenia a Pohybové terapie - čokoľvek je nápomocné sa ľahšie spojiť s Vašim hlbokým rytmom Duše, pomocou ktorého sa oblieka do Tela. Cez spoznanie a precítenie si seba sa v tomto zážitkovom kurze sa môžete naučíte asistovať i iným. Je to koncept, ktorý som vyvíjal posledných 5 rokov, a ja som sa nechal s dôverou viesť. Teraz je tu pre Vás, Vašu odvahu žiť svoj život naplno, cítiaci a pravdivý.  Ponúkam láskavejší prístup k tomu čo sa bežne nazýva bloky (Klikni na video)

mys v lebke
 
 
Prečo Šamanská Kraniosakrálna terapia funguje?
Pretože cez rešpektovanie a uctenie si vnútornej múdrosti klienta sa nechávame viesť touto JEHO múdrosťou. Jeho vnútorný liečiteľ / hlboká pravda najlepšie vie čo a ako potrebuje. Ako intenzívne, ktorým smerom. Tak pomáhame klientovi - cez vlastnú skúsenosť na sebe počas výcviku - prijať zdroje potrebné pre jeho harmóniu. Harmóniu Tela, Duše i Ducha. Opäť tak môžete nájsť vnútorný pokoj, silu a autenticitu. Prijať to čo cítite, dať sami sebe úctu a nájsť svoju hodnotu. Uzemniť rozbúrené  myšlienky a emócie. Dostanete príležitosť načerpať nové sily, zregenerovať sa. Je to nástroj, ktorý Vám pomôžei usporiadať si život podľa svojej vnútornej pravdy, a nasledovať sny duše a tela. Vašej potreby zdravia, lásky a mieru.  Tu je ukážk ako reagujeme na láskavý dotyk keď si to spontánne dovolíme (klikni)
 

tu nájdete linky na YouTube videá od lektora kurzu: https://www.youtube.com/channel/UCZjAm1NJIK8ac0mj4E06Ryw
 
 
 
Čo bude náplňou 5-dňového zážitkového stretnutia: 

Obliekanie sa do vlastného tela. Praktické zážitkové informácie a techniky kraniosakrálnej biodynamiky a základy Proces-orientovanej psychoterapie (POP). "Hlboká demokracia", čo znamená že všetko má právo na existenciu, svoje miesto, má právo byť vypočuté. I časti seba ktoré považujeme za slabé, hanblivé či hrozivé. Vplyvom láskavej pozornosti tieto naše časti pochopíme, prijmeme a jemne integrujeme. Tak ich môžeme efektívne využívať v každodennom súkromnom alebo pracovnom živote. Formou spoznávania seba samého a ostatných účastníkov kurzu budete experimentovať a učiť sa harmonizovať jednotlivé časti tela a aspekty svojho života jemným dotykom. Následne vám tieto zážitky pomôžu k pochopeniu dejov v osobných i profesných životoch.
 
 

- prehĺbenie spojenia so svojím telom a toto sprostredkovať ako osobnú skúsenosť klientovi
- spojiť sa s prirodzeným rytmom organizmu . „Dychom života“
- harmonizovanie Hlavy, Srdca a Tela
- práca s jednotlivými vrstvami tela a ich významom v živote človeka (oža, svaly, väzivá a kosti)
- spoznanie troch hlavných pulzácií „Dychu Života“ , ich význam
- práca v dotyku s klientom i sebou (pohyb fyzického a energetického tela, dýchanie, vnútorné postoje)
- ako zdravo a bezpečne pomáhať - Ako "nezachraňovať klienta pred životom"
 
 
  
Kranio Hlava srdce Lenka
   
Kde sa kurz koná: Bratislava, presné miesto určím 3týždne pred konaním

Kedy: 21.- 25.5.2019, každý deň od 9:30h-cca 19:30h, v posledný deň končíme cca 15-16h

Poplatok: 400,-€  za  5- denný seminár (v cene sú  skriptá a pomôcky). Platbu je potrebné uhradiť spôsobom, ktorý Vám bude oznámený mailom.

Zľava: pri úhrade kurzovného do 16.4.2019 je zľava 20€

Ubytovanie a strava: Individuálne v blízkom okolí. Voda, čaj, káva spolu s malým občerstvením bude na mieste. 

Storno kurzu: do 30dní pred konaním kurzu bude vrátených 50% kurzovného, po tomto termíne je storno 100%, za seba je v tom prípade možné poslať náhradníka.
 
Platbou kurzovného účastník/čka berie na vedomie a súhlasí s nasledovným:
- seminár nenahrádza lekársku ani psychoterapeutickú starostlivosť. Účastník/čka sa zaväzuje informovať organizátora o akýchkoľvek závažných fyzických či psychických problémoch alebo liečbe, ktorú podstupuje
- Účasť na seminári je dobrovoľná a môže byť veľmi zážitková. Účastník/čka berie zodpovednosť za všetko čo robí
- Účastník môže seminár kedykoľvek opustiť. Platba za seminár sa v tomto prípade nevracia.
- lektor má právo ukončiť účasť účastníka/čky, keď to uzná za vhodné. V tomto prípade bude účastníkovi/čke vrátená adekvátna časť kurzovného.
 
 
 

Prihlášky a informácie:
Marek Bohunický, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., mobil SR: +421 910 210 830,  www.skolacloveka.sk 
  
 
Na kurze Vás privítam s radosťou a zvedavosťou, volám sa  Marek Bohunický, som jeho autor a  lektor (viac informácií o mne nájdete kliknutím sem).
 
 
 
šialene kranio session
 
 
 
 
              O čom je teda - poeticky - kurz Šamanskej Kraniosakrálnej terapie?
 
Príroda a celý vesmír pulzujú s matkou Zemou v spoločnom nádychu a výdychu, sú navzájom prepojené. Sme súčasťou prírody tak ako i rastliny. Kvet má svoj vlastný rytmus, svoju noc i deň, keď je nádherne otvorený a opäť zatvorený čakajúc na ďalšie rozvinutie. Každá živá bytosť má svoj vlastný rytmus, človek na rozdiel od rastlín pulzuje týmto spôsobom niekoľko krát v priebehu pár minút.
 Voláme to Dych života, no tento nádych a výdych nie je totožný s pohybom pľúc alebo tlkotom srdca.

Ľudské telo je hlavne z tekutín, čím v ňom pri základnom pohybe života dochádza k prílivu a odlivu ako v mori. Za horúceho letného dňa, keď vzduch priam stojí, vnímame ako toto teplo pulzuje, vlní sa. Príliv a odliv v našom tele nežne a bezpečne hladí miechu, mozog, nervový systém. Na podvedomej úrovni šepká, všetko je v poriadku, si súčasťou a patríš sem, máš tu svoje miesto na rozvíjanie a oddych. Kamkoľvek sa pohneš, som s Tebou. 
Prvotný Dych života prejavený v hĺbke nášho tela.
 
Kraniosakrálna terapia má v názve skryté dva brehy tohto prúdenia. Hlavu a krížovú kosť s kostrčou. Rieka života pulzuje medzi hlavou a panvou, spája zemské a vesmírne, zatvára a opäť otvára na ceste hore a dolu. Tým sa rozťahuje kostrová i svalová časť tela. Lebka je zložená z častí spojených mäkším väzivom, ktoré jej majú umožňovať tento proces dýchania. Vtedy na podvedomej úrovni cítime že máme priestor na uvažovanie podľa svojho, rešpektovanie svojej intuície a nadhľad. Pohyb spodnej časti chrbtice predstavuje i spontánnu radosť, prejavenie, realizáciu svojich snov a potrieb. Naše telo dýcha prirodzeným Dychom vesmíru, života a zdravia. Šamanská kraniosakrálna terapia priamo podporuje skvalitnenie tejto pulzácie.

Rieka života cestou nahor roztvára lebku a smerom nadol panvovú časť. Ak je lebka a krížová kosť s kostrčou schopná sa rozpínať, pulzácia tela je mohutná, bunky si vrnia a kmitajú dostatočne rýchlo, telo sa udržiava zdravé a radostné. To sa stáva základným hlbokým nastavením, reálne prejaveným v skutočnom svete.

Ak dôjde k narušeniu prúdenia, k obmedzeniu schopnosti pohybu lebky a chrbtice, prejaví sa to opačným efektom než bolo popísané vyššie.
Doma, v práci, pri zábave, pri milovaní. Milovaní seba, druhých, života. Dokážeme uvoľniť to čo s týmto naladením nesúvisí na fyzickej, emočnej i mentálnej časti nás. Spontánne uvažujeme, prejavujeme sa, cítime sa v bezpečí, lebo veď i naše telo v skutočnosti je slobodné vo svojom pohybe najpevnejších častí – kostry života.

Telo sa rozpína i do strán, formou špirály, ako sú na kostiach poukladané svaly. Pod nimi vnútorné orgány. A toto všetko je v objatí fascií, ktoré vytvárajú bezpečie a pevnosť. Tiež dýchajú Dychom života.
Zážitok Šamanskej Kraniosakrálnej terapie vzniká vzájomnou interakciou (pôsobením) asistenta a klienta. Vytvárajú ho spolu. Asistent úplne rešpektuje a oceňuje klienta. Pretože on nikdy neprichádza sám, prichádza s ním celý jeho život, história, jeho predkovia i súčasná rodina, priatelia - celý jeho život so všetkým čo tam patrí. Asistent to s láskou rešpektuje a necháva prehovárať vnútornú múdrosť Duše klienta, jeho Cestu životom.
 
Marek Bohunický
- škola Človeka
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
mobil: +421 910 210 830
web: www.skolacloveka.sk