bq 1

 

„Body Intelligence je cesta ako si pomocou Tela zariadiť život tak, aby bol radostnejší“.

Naše Telo k nám prehovára takpovediac neustále. Poznáte ten pocit keď sa necítite vo svoje koži? Keď nestojíte pevne na vlastných nohách, keď „to“ necítite v kostiach? Naše Telo nám neustále dáva veľa signálov, ktoré však väčšinou nechávame celkom bez povšimnutia. Signalizuje nám že nekonáme v súlade s tým, čo chceme alebo naopak nechceme. Ak nie sme sami k sebe úprimný. Že máme svoje potreby a ak za seba neprevezmeme zodpovednosť, neurobí to nik iný...

Body Intelligence nás učí tieto signály vnímať a následne s nimi pracovať tak, aby sme mohli naplno prevziať zodpovednosť za seba, svoje pocity, svoj život. Jednoduchšie povedané, učí nás spoznať a naplniť naše skutočné potreby.
Pokiaľ chceme žiť svoj život v radosti, potrebujeme nutne prevziať zodpovednosť za svoje pocity, činy a Život taký, akým si ho robíme. K tomu potrebujeme byť schopný cítiť a pravdivo nastaviť hranice k tomu čo nám škodí a nevyhovuje, alebo čoho sa bojíme. Srdce hranice nenastaví. Potrebuje k tomu silu panvy, ktorá ho podporí. Potrebuje vnem Tela, ktoré cez signály napätia, ťahu, tlaku, teploty a pod. dáva najavo, že je niečo inak, než je pre nás vhodné. Kľúčom k akejkoľvek zmene je naše Telo. Naučme sa vnímať, čo nám hovorí a pracovať s ním. Náš život sa stane radostnejší.

 

V akých oblastiach pomáha BQ najviditeľnejšie?


„Naše telo niekedy robí niečo iné než by chcelo naše srdce či myseľ.“

Sexualita a partnerstvo:
Skutočne o mňa ten druhý javí záujem alebo je to iba moje prianie? Z diaľky to vyzerá nádejne, ale akonáhle sa priblížim, akoby sa kúzlo mávnutím čarovnej paličky vyplo. V určitých situáciách jednoducho reagujú naše Telá inak, než by si priala naša hlava alebo srde. Mení sa pach tela, pozície, napätie, pohyby. Akonáhle sa naučím čítať signály vlastného i partnerovho tela, akonáhle budem vedieť čo sa mi snaží povedať, je to prvý krok k tomu, aby som bol/a v našom sexuálnom a partnerskom živote spokojnejší.

Pracovný život:
Keď ráno vstanem cítim taký divný tlak na žalúdku a ťažko s mi dýcha. Opäť musím ísť do práce. Proste mi tam niečo nesedí. Možno je to šéf, priestor, možno ľudia alebo náplň. Alebo mi to celé nedáva zmysel. Samotné Telo mi povie viac než hodiny rozmýšľania či rozprávania. Stačí sa ho naučiť vnímať a pracovať s tým, čo mi hovorí.

 Šport:

Chodím na fyzioterapiu, trénujem podľa precízneho plánu, dbám na zahriatie a dôkladné rozcvičenie, robím kompenzačné cvičenia. Napriek tomu sa mi opakuje rovnaké zranenie. Možno je to iba tým, že nesprávne stojím. Možno proste držím šľachami a svalmi to, čo by mali držať kosti. Ibaže to mi nikto nepovie, vyšetrenie neukáže, odborníci neprezradia. A pritom by stačilo relatívne málo. Naučiť sa vnímať telo ako celok, kde každá časť robí presne to , čo má. Nič viac a nič menej. Naučiť sa čítať podnety a pracovať s nimi. Výsledkom môže byť nielen zníženie rizika zranenia, ale napríklad i výrazne menší výdaj energie na rovnakú intenzitu.

Zdravie.
Množstvo obyčajných i závažnejších chorôb má hlbšiu príčinu než že sme iba „niečo niekde chytili“. Naša hlava a srdce ovplyvňuje telo a naopak. Pokiaľ niesú v rovnováhe, celý systém prestane hladko bežať. Choroba či bolesť sú práve signálom, že táto rovnováha je niekde narušená. Pocity depresie, smútku, hnevu, túžby môžu byť príčinou zdravotných problémov, ktoré nemusíme liečiť liekmi. Tie nakoniec iba riešia dôsledok a nie príčinu, teda to, prečo choroba vôbec vznikla. Pokiaľ sa naučím svojmu telu načúvať, spoznám čo mu prospieva a čo nie, či už z pohľadu stravy, fyzickej záťaže či správania, dostávam tým príležitosť dať telu všetko pre to, aby sa nakoniec o seba postaralo samo.

Pri práci s deťmi.
Deti sa s nami cítia podľa toho, ako sme sami prítomný v svojom tele. Ako veľmi sme tu a teraz, ako sme vyrovnaný sami so sebou, ako sme seba-vedomý. Pretože omnoho lepšie vedia čítať správy, ktoré vysiela naše telo. Akonáhle sa naučím byť v súlade so svojim telom, otvorí sa predo mnou svet, kde všetko prúdi omnoho hladšie a akoby bez námahy. Detská pohoda a smiech rovnako ako ich ochota sa otvoriť a zdieľať.

Ako prebieha kurz Body Intelligence a čo sa tam naučím

Telo nás učí sa o seba starať. Dať si čas a priestor na to, čo potrebujem. Kurz nieje založený iba na teórii a rozprávaní, ale na zážitkoch. Na vlastnej koži ochutnáte, vyskúšate, nacvičíte si ako vaše telo reaguje, čo vám hovorí a ako s ním pracovať. Celý tento základný kurz môžeme rozdeliť na tri časti:


1. Načúvam
Najprv sa budeme učiť vnímať signály, ktoré nám dáva naše telo. Každý signál je vlastne vlastne zakódovaný pocit, čiže to čo chcem. Tým že sa naučím tieto signály čítať, učím sa rozumieť sám sebe. Teda tomu, prečo robím alebo nerobím to, čo chcem. Pomocou konkrétnych cvičení sa budeme v prvom rade učiť dovoliť si cítiť. Vôbec si pripustiť samotný pocit i to čo robí s mojím telom. Následne sa budeme učiť spoznávať, čo mi tento pocit hovorí. Alebo čo si vlastne hovorím ja.
Naučím sa cítiť svoje pocity a rozpoznávať čo mi hovoria.

2. Hovorím a konám
Akonáhle pochopíme čo nám telo hovorí, budeme sa učiť efektívne reagovať. To znamená v prvom rade naučiť sa nastavovať hranice. Pretože ak si v živote neviem nastaviť hranice, odovzdávam tým svoju silu tomu druhému a súčasne tým na neho prenášam zodpovednosť za seba. Inými slovami, staviam sa do role dieťaťa. Naučíme s teda nahlas vysloviť svoju potrebu. Slobodne povedať áno alebo nie a následne podľa toho i konať.
Naučím s pomenovať a napĺňať svoje potreby.

3. Rešpektujem
Každý má achillovu pätu inde. Niekto dokáže veľmi dobre vysloviť čo chce, vie sa presadiť, ale zase nedáva dostatok priestoru iným. V tejto časti sa naučíme vnímať a rešpektovať signály druhých.
Naučím sa vnímať svoje potreby v rámci celku.

 

Body Intelligence nás učí nájsť odvahu prevziať zodpovednosť za svoje zdravie a svoj život.