telo ako kompas

 

Kedysi existoval pre meranie inteligencie – múdrosti iba jeden výraz. Volali sme to IQ, a vyjadroval múdrosť mozgu, myslenia, uvažovania, schopnosti analýzy. Ibaže tento štýl múdrosti nám sám o sebe nepomáha cítiť sa spokojne, naplnene a radostne. Na to je potrebný i záujem o seba a vzťahy so svojím okolím. Schopnosť empatie a súcitu. A tak neskôr prišiel výraz EQ – emočná inteligencia. Popisuje našu schopnosť vcítenia sa do seba a druhých, vzťahový záujem, schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontrolovať svoje vlastné emócie, emócie druhých aj skupiny. EQ je súhrnné označenie pre to, ako vieme vnímať a ovplyvňovať nielen svoje pocity, ale aj pocity druhých. A tu  vstupuje do hry Telesné vedomie, telesná múdrosť - Body Intelligence...

Z môjho pohľadu vyzerá rozdelenie týchto uhlov pohľadu na múdrosť takto: IQ - múdrosť mozgu, inšpirácia, EQ - múdrosť a hlas Srdca, BQ - staré pôvodné animálne vedomie sídliace najmä v oblasti panvy a pohlavných orgánoch.

BQ - byť tu a teraz

 

Nový koncept BQ vychádza z poznania, že naše telo je v niečom múdrejšie než náš mozog a srdce, ale súčasne ich rešpektuje, podporuje a učí. Telo nám ukazuje kde momentálne skutočne sme - nie iba naše predstavy o nás, ale i našu okamžitú ochotu a kapacitu robiť reálne kroky v živote.

klikni prekrátke video TU

 

Vychádzame z predpokladu, že Telo sa nedá oklamať, vždy ukáže ako to máme ako to pre nás je. Uznáva, že naše Telo funguje ako zemský kompas = vedie nás tam, kde je naša hojnosť a rast.

Ak chceme žiť svoj život v radosti - bezpodmienečne potrebujeme prevziať zodpovednosť za svoje pocity, činy a Život taký akým si ho robíme. A na to musíme vedieť cítiť a pravdivo nastaviť hranice tomu, čo nám škodí, nevyhovuje či sa niečoho bojíme. Srdce hranice nenastaví - potrebuje na to silu panvy, ktorá ho podporí. Vnem tela, ktoré cez signály napätia, ťahu, tlaku, horúčavy a iných dáva najavo, že niečo je inak než je pre nás vhodné. A rovnako v osobnom i pracovnom živote.

Vraví sa že najväčšia vzdialenosť je z hlavy do srdca, ale ukazuje sa že to môže byť ešte inak. Z hlavy do panvy. Z vízie a predstáv do okamžitej reality v ktorej sa nachádzame. Do Sily aj zraniteľnosti, lebo Telo ukazuje okamžitú pravdu. V osobnom živote (intímnom či priateľskom) a rovnako i v pracovnom.

Koncept BQ je dôležitý vo všetkých oblastiach života, lebo dáva odpovede na otázky, ktoré naša myseľ márne hľadá. Telesné vedomie, ktoré sídli napr v črevách a solar plexe nám dáva pocit bezpečia, odvahy, i schopnosti byť prítomný - inak povedané i dostupný a zraniteľný. Ak nechceme žiť svoj život v 2D, potrebujeme rozvinúť vedomie ktoré naša spoločnosť neúpodporujeme. Čiže sa stať trochu divochmi - áno, trochu sa vrátiť späť v našej histórii vývoja. Tam, kde sme ešte mali inštinkty ktoré neboli zahanbované, schopnosť bez pocitov viny si vypýtať a zobrať to čo skutočne potrebujeme pre naplnený, zmysluplný život vo vzťahoch. Preto Telesná inteligencia a telesné zvedomenie sa. Potrebujeme sa vrátiť späť do tela, obliecť sa do jeho vrstiev ako do svojho domova. Preveriť svoje romantické predstavy a presvedčenia. Ak cítime svoje Kosti, svaly a Kožu - dáva nám to taký pocit bezpečia, Sily a Odvahy že si to myseľ ani nedokáže predstaviť. Lebo je to zážitok = telesne ukotvený vnem.

Náš organizmus vníma oveľa širšiu rovinu než je 2D a 3D, vníma jednotu celku a nie iba jednotlivosti. Náš mozog a pozornosť majú obmedzenú kapacitu vnímania, naraz zachytia iba 3-4 veci. Ale organizmus ako celok dokáže vyhodnocovať z celkovej prítomnosti tak, ako to zatiaľ nedokáže žiaden prístroj.

• vníma celosvetové deje i bezprostredné okolie
• rodinné i firemné pole, jeho potreby, náladu i tajomstvá
• deje v hĺbke našich vzťahov, Zeme i vo Vesmíre ( vie o erupciách na Slnku a pohyboch planét a asteroidov kt ovplyvňujú náš každodenný život)
• keďže sme súčasťou mnohých polí (rodinného, priateľských či väčších) vníma čo sa kde s kým deje, a vyhodnocuje najefektívnejšiu stratégiu pre osobný i pracovný život

 

Preto koncept BQ prináša komplexný prístup k životu, lebo uznáva rovnocennosť všetkých kvalít a častí tela. Berie do úvahy aktuálny stav a potreby celého organizmu - hmotného i jemnohmotného - panvy, srdca i rozumu. Potreby samostatného človeka v mori vzťahov. A ukazuje mu možnosti, ako sa dostať k vlastnej hlbokej pravde a múdrosti, spokojnosti a dlhodobej radosti.

 

krátke video TU

 

Ako vraví Arnold Mindell, zakladateľ Proces-orientovanej psychoterapie - ide o hlbokú demokraciu, kde všetko čo je, smie byť proste preto, že to je.