E-mail

Udalosť

Názov:
kurz Kraniosakrálna terapia - 1.level, 06/2015, Kubasova chalupa (CZ)
Startdate:
uto, 16. jún 2015 17.00
Enddate:
ned, 21. jún 2015 14.00
Kde:
Sudislav nad Orlicí
Kategória:
Kurzy
Vytvorené
Marek Bohunický

Popis

  Pozývam Vás na kurz, kt. je novou generáciou kraniosakrálnej terapie. Skúsenosti vravia, že čas sa môže deliť i na život pred a po kurze "kranio".

kranio-7309Je zameraný na mäkké a jemné dotyky s hlbokým pôsobením. Budete mať možnosť zažívať aké je to mať uvoľnenú chrbticu a nervový systém, mozog, kĺby i svalstvo a naučiť sa v sebe tento stav rozvinúť. A sprostredkovať ostatným. Metóda je prekvapivá svojou účinnosťou oproti vizuálnej jemnosti. Dovolíme si nechať rieku života prúdiť celým svojím telom. Čo sa môže udiať? Zastavenie vnútorného dialógu = presúvanie pozornosti z hlavy do tela, vypnutie hlasov v hlave a vnútorného kritika. Oblečenie si svojho tela a postavenie sa v ňom. Seba-vedomie a seba-úcta. Viac informácií o CPOT nájdete v texte nižšie a v linku na toto video kranio Maco

 Čo je hlavnými benefitmi  Kraniosakrálnej terapie?

Vytváranie zdrojov, nájdenie vnútorného pokoja, sily a autenticity. Rýchla regenerácia, telesný a duševný komfort. Potom ľahko a radi nasledujeme a realizujeme svoje sny duše a tela, našu potrebu zdravia, lásky a mieru so svetom a so sebou. Je to ponuka práce v realite hmoty rozšírená do iných oblastí psyché a jej existencii vo svetle a tieni.

Na čo má zmysel sa zaujímať o tento kurz?

Z môjho uhla pohľadu a už stoviek spätných väzieb ide o metódu, ktorej obrovský potenciál je možné využiť na úpravu telesných problémov, zrýchlenia regenerácie, posilnenia a naozaj hlbokého relaxovania (priam „resetovania“) psychického stavu či dokonca je možné ju zacieliť i na také veci ako sú vzťahové osobné či pracovné situácie.

Úlohou tohto kurzu je ponúknuť možnosť využitia tejto metódy pre záujemcov, ktorí by radi viac spoznali seba a niečo spravili so svojím svetom, pohli sa niekam do nového. Bezpečne, jemne a podľa seba. V tychto obdobiach sme si zrejme všetci zažívali turbolencie a zmeny vo vzťahoch, práci, rúcajú sa staré zabehané spôsoby a mnohí hľadajú spôsob ako si v tom nájsť svoj komfortný spôsob fungovania. A zmeny sa rozbiehajú galopom :)

Ako si vytvoriť priestor na slobodné dýchanie, novo si nastaviť hranice, ktorých neprekračovanie je pre nás práve potrebné dodržať. Ako si zo života dovoliť viac seba a cez to byť nádherne v kontakte s partnermi i priateľmi. Vnímať život v kontexte. Ako je niečo také možné?

Zastavením vnútorného dialógu = presúvania pozornosti z hlavy do tela, vypnutia hlasov v hlave a vnútorného kritika. Oblečenie si svojho tela a postavenia sa v ňom. AKO? Moje skúsenosti vravia že cez telesnú skúsenosť, nový zážitok vlastného komfortu. Čiže žiadne zbytočné reči, múdre rady, nepochopiteľné ezoterické mapy... . Priamy zážitok s vlastným telom a svojou psychikou, zážitok svojej duše v tele. Tak cítime dostatočný dôvod sa mať dobre a dokonca nachádzame i spôsob ako tak ostať.

Absolvovanie kurzu je úplne iná vec ako ísť na individuálnu „terapiu“. Absolvent sa môže koncentrovane zoznámiť a naučiť ako nájsť svoj pokoj i vo vypätých situáciách, liečiť svoje telo i vnútro a pomôcť iným s podobnou skúsenosťou. Porozumieť rytmu svojho života, toho kam, ako a prečo ho niekam ťahá či sa cíti odpudzovaný. Na kurze sa naučíte ako rozpúšťať staré vzorce, ako harmonicky skĺbiť to mužské i ženské v sebe. A – ako je možné existovať v harmonickom vzťahu, čo pre to môžeme urobiť pre seba.

Ak máte dieťa - ako mu pomôcť zvládať detské bolačky a trápenia, ako ho podporiť žiť svoj život podľa daností ktoré má rozvíjať.

Toto som mal potrebu napísať ako úvodník k ponuke kurzu Kraniosakrálna terapia ako Celostná procesová terapia.

So srdečným pozdravom a želaním zvedavých dní
Marek Bohunický

 

Celostná procesová terapia : „CPOT“

kranio-7387

Vychádza z prvkov kraniosakrálnej biodynamickej terapie (CS biodynamiky), proces-orientovanej psychoterapie (POP) a práce so „snovým telom a rovinami“, bodyworku (práce s telom),  terapie vedomého dotyku vyvinutej M. Bohunickým a základov východnej medicíny a anatómie. Výhodou je, že účastníci nepotrebujú pred kurzom žiadne vzdelanie a skúsenosti s masážami alebo spomínanými smermi.

Názov v sebe nesie: bezpečne a s dodržaním hraníc (svojich a klienta) použi čokoľvek pri asistencii klientovi, čo si v živote obsiahol a čím sa cez teba prejavuje Zem a Vesmír.  V procese orientovanom k nadobudnutiu zdravia klienta.

 

 

Čo bude náplňou praktického zážitkového kurzu:
V prvom rade je dôležité podať praktické zážitkové informácie pre pochopenie filozofie CPOT. Formou spoznávania seba samého a systému ostatných účastníkov kurzu budete experimentovať a učiť sa harmonizovať jednotlivé vrstvy tela a aspekty svojho života jemným dotykom. Následne vám tieto zážitky pomôžu k pochopeniu dejov v osobných i profesijných životoch.

- ako zdravo a bezpečne pomáhať - praktické spojenie sa so svojím telom a toto sprostredkovať ako osobnú skúsenosť klientovi - naladenie na svoje Vyššie Ja, ktoré pomáha viesť „ruky“ pri práci
- zharmonizovať hlavné energetické a ťažiskové body v tele - nacítiť si v praxi princíp prijímania a dávania = životná sila v prejave pulzovania tela
- práca s jednotlivými vrstvami tela a ich významom v živote človeka na rôznych úrovniach
- spoznanie troch hlavných pulzácií tela, ich význam, použitie - mentálna práca v dotyku s klientom i sebou ( still point, dýchanie, vnútorné postoje)
- práca s: - centrálnym ukotvovacím bodom – pupkom a jeho spájanie s časťami tela a ich význam - téma MÁM VOĽBU - solar plexom ako centrom osobnej sily a ochoty sa o seba dobre postarať
- harmonizovanie dráh cítenia a myslenia

ukážky z kurzu:

kranio-7285kranio-7295kranio-7379

kranio-7349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od lektora:
Napĺňaním môjho zdieľania pre verejnosť je výučba komplexného prístupu dotykovej terapie. V tom ako pri výučbe tečie cezo mňa, sú vedome obsiahnuté princípy práce s tai-čchi, so snovým telom („vnútorné telo“), šamanizmu (práca s esenciou klienta), základov akupunktúry, elementov, a učenia o vrstvách tela (koža, svaly, kosti, tekutiny) a využitia aromaterapie. Je to nástroj a dar pre vytváranie vedomého života. Naše sny a túžby sa snažia „vysnívať“ do fyzického sveta, našej primárnej identity. Ak tomuto neprejavenému venujeme pozornosť, „pozveme to“ do dennej reality, skontaktujeme sa so svojou dušou, telom i tým, čo sa cez ne prejavuje. Tak si dovolíme sa prejaviť, byť autentický, v osobnej Sile a bdelý.

Kde sa kurz koná: Sudislav nad Orlicí -  KUBASOVA CHALUPA     www.cestasrdce.cz
Kedy: 16.- 21.6.2015

Poplatok: 8800 kč  5-ti denní výcvik + 2750 kč  5x ubytování s PP (v cene sú  skriptá a kniha), sumu je potrebné uhradiť do 5.6.2015 spôsobom, ktorý Vám bude oznámený mailom alebo sms. Platbu je možné uhradiť i v Eurách.

Storno kurzu: 30 dní pred konaním kurzu bude vrátených 100% kurzovného, do 20 tich dní 50%. Po tomto termíne je storno 100%, za seba je v tom prípade možné poslať náhradníka.

 

Prihlášky a informácie:  Kateřina Krejčí – +420 606 311 307 - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.www.katerinakrejci.cz
pořádá: www.aroma-terapie.com / www.skolacloveka.sk

 

 Čo si priniesť so sebou:
Pohodlné oblečenie – tepláky, tričko, čisté ponožky. Malý uteráčik. Poznámkový blok, pero, ceruzku, gumu. Voda, čaj, káva spolu s malým občerstvením bude na mieste. Obed si hradia účastníci sami, napr. v blízkych reštauráciách. Na obed bude vyhradený dostatok času.

 

Vznik CPOT
Zlúčením prvkov CS biodynamiky a filozofie POP sa prekročil základný rámec definujúci kraniosakrálnu terapiu, čím priniesol nové možnosti a požiadavky, ktoré viedli k názvu metódy: „Celostná procesová terapia - CPOT“. Je to nielen pracovný nástroj, plne využiteľný, dokonca sa vyžadujúci pre komfortný a zdravý bežný život. Jeho integrovaním má človek možnosť získať niekoľko uvedomlých zručností, čiže schopností preberať zodpovednosť a uvedomie o svojom konaní v osobných i pracovných kruhoch. K vytvoreniu názvu došlo koncom roka 2013 z legislatívnych i praktických dôvodov.

Úrovne, na ktorých asistujeme v „CPOT“:
1. Telesná:
- jednotlivými vrstvami tela – koža, svaly, kosti, tekutiny a „prázdne miesta“ – ich symbolika prejavená v zdraví na úrovni celostného človeka
- Telesnými vnemami tepla, chladu, rozpínania, vnútorného i vonkajšieho pohybu

2. Duševná:
- vizualizáciou, zvukom,
- energetickým vnímaním jednotlivých elementov TČM (tradičnej čínskej medicíny), ich dynamického alebo statického prejavu a základných harmonizačných zákonitostí
- vedomým dotykom ( dotyk plný, prázdny, ťažký)
- s hranicami sprevádzača i klienta

3. Spirituálna
– “Či už pracujeme s telesnými symptómami alebo so sociálnymi problémami, je dôležité nájsť Tao a priviesť ho na zem. Tak sprístupníme pre ľudí pole (hybnú silu), ktorá je v pozadí snových symbolov, telesných skúseností, osobných problémov či svetových udalostí. " A. Mindell

4. Snová rovina – nazývame tým to, čo je schované za naším konaním, symptómami, napr. nedokončené pohyby tela, nedopovedané slová či neprejavené zvuky. Tieto časti „odpojenej“ energie od prirodzeného prejavu sú jednou časťou našich symptómov, kde pri skontaktovaní „snového tela“ s telom fyzickým umožníme ich prejavenie, pochopenie, prežitie a uvoľnenie.

Vnútorná filozofia CPOT je využiteľná na úrovni osobnej, komunikačnej i úrovni širších celkov (polí). V zameraní na osobné zdravie, partnerskú oblasť či komunikáciu s deťmi, pracovnú oblasť či vo svojej podstate akúkoľvek tému, ktorú sme schopný cez seba a na sebe vnímať.

 

Čo je hlavnými prínosmi CPOT?
Vytváranie zdrojov, nájdenie vnútorného pokoja, sily a autenticity. Rýchla regenerácia, telesný a duševný komfort. Potom ľahko a radi nasledujeme a realizujeme svoje sny duše a tela, našu potrebu zdravia, lásky a mieru so svetom a so sebou. Je to ponuka práce v realite hmoty rozšírená do iných oblastí psyché a jej existencii vo svetle a tieni.

Čo vieme sprostredkovať sebe a klientovi smerom k zdraviu využitím prístupu Celostnej procesovej terapie?
• Životnú energiu, chuť a radosť, harmonizovanie sexuálnej oblasti • Migrény, stav chrbtice, svalov, kĺbov, očí • Celkovú utiahnutosť a napätie • Detoxikáciu (telesnú, emočnú i mentálnu) • Harmonizáciu nervového systému • Ovplyvnenie formujúcich vzorcov pôrodu, popôrodné obdobia (otcovia, mamičky i deti) • Stavy po mŕtviciach, ochrnutiach, zlomeninách, poúrazové stavy • Nadmerná reaktivita, nervozita, tréma - „tínedžeri“ i dospelý • Celého človeka (Telo, Dušu: emócie, myseľ; prejav Ducha) • Kontakt so samotnou podstatou nášho bytia vytvorením zdrojov sily v človeku

 

O čom je teda kurz Kraniosakrálna terapia ako Celostná procesová terapia?

cranio5

Príroda a celý vesmír pulzujú s matkou Zemou v spoločnom nádychu a výdychu, sú navzájom prepojené. Sme súčasťou prírody tak ako i rastliny. Kvet má svoj vlastný rytmus, svoju noc i deň, keď je nádherne otvorený a opäť zatvorený čakajúc na ďalšie rozvinutie. Každá živá bytosť má svoj vlastný rytmus, človek na rozdiel od rastlín pulzuje týmto spôsobom niekoľko krát v priebehu pár minút.

Voláme to Dych života, no tento nádych a výdych nie je totožný s pohybom pľúc alebo tlkotom srdca.

Ľudské telo je hlavne z tekutín, čím v ňom pri základnom pohybe života dochádza k prílivu a odlivu ako v mori. Za horúceho letného dňa, keď vzduch priam stojí, vnímame ako toto teplo pulzuje, vlní sa. Príliv a odliv v našom tele nežne a bezpečne hladí miechu, mozog, nervový systém. Na podvedomej úrovni šepká, všetko je v poriadku, si súčasťou a patríš sem, máš tu svoje miesto na rozvíjanie a oddych. Kamkoľvek sa pohneš, som s Tebou. Prvotný Dych života prejavený v hĺbke nášho tela.

CPOT terapia má v názve skryté dva brehy tohto prúdenia. Hlavu a krížovú kosť s kostrčou. Rieka života nachádzajúca sa v chrbtici pulzuje medzi hlavou a panvou, spája zemské a vesmírne, zatvára a opäť otvára na ceste hore a dolu. Tým sa rozťahuje kostrová i svalová časť tela. Lebka je zložená z častí spojených mäkším väzivom, ktoré jej majú umožňovať tento proces dýchania. Vtedy na podvedomej úrovni cítime že máme priestor na uvažovanie podľa svojho, rešpektovanie svojej intuície a nadhľad. Pohyb spodnej časti chrbtice predstavuje i spontánnu radosť, prejavenie, realizáciu svojich snov a potrieb. Naše telo dýcha prirodzeným Dychom vesmíru, života a zdravia. Celostná procesová terapia priamo pôsobí na skvalitnenie tejto pulzácie, je to jej prioritné zameranie.

Rieka života v chrbtici cestou nahor roztvára lebku a smerom nadol panvovú časť. Ak je lebka a krížová kosť s kostrčou schopná sa rozpínať, pulzácia tela je mohutná, bunky si vrnia a kmitajú dostatočne rýchlo, telo sa udržiava zdravé a radostné. To sa stáva základným hlbokým nastavením, reálne prejaveným v skutočnom svete.

Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k narušeniu prúdenia, k obmedzeniu schopnosti pohybu lebky a chrbtice, prejaví sa to opačným efektom než bolo popísané vyššie.

Doma, v práci, pri zábave, pri milovaní. Milovaní seba, druhých, života. Dokážeme uvoľniť to čo s týmto naladením nesúvisí na fyzickej, emočnej i mentálnej časti nás. Spontánne uvažujeme, prejavujeme sa, cítime sa v bezpečí, lebo veď i naše telo v skutočnosti je slobodné vo svojom pohybe najpevnejších častí – kostry života.

Telo sa rozpína i do strán, formou špirály, ako sú na kostiach poukladané svaly. Pod nimi vnútorné orgány. A toto všetko je v objatí fascií, ktoré vytvárajú bezpečie a pevnosť. Tiež dýchajú Dychom života.

Zážitok Celostnej procesovej terapie vzniká vzájomnou interakciou (pôsobením) sprevádzača a klienta. Vytvárajú ho spolu. Sprevádzač úplne rešpektuje a oceňuje klienta. Pretože pôsobenie je v zmysle klientovej dynamiky pulzácie Dychu života, jeho momentálnym vyjadrením, ktoré sa mení už počas stretnutia.

 

rozhrnanie zavesu

Na kurze Vás privíta:

Marek Bohunický


- škola Človeka
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
mobil: +421 910 210 830
web: www.skolacloveka.sk
     www.pohyboveterapie.sk

Miesto konania

Lokácia:
Kubasova chalupa
Ulica:
Sudislav nad Orlicí 11
PSČ:
562 01
Mesto:
Sudislav nad Orlicí
Krajina:
Czech Republic

Registrácia


Go to top