“Či už pracujeme s telesnými symptómami alebo so sociálnymi problémami, je dôležité nájsť Tao a proviesť ho na zem. Tak sprístupníme pre ľudí pole (hybnú silu), která je v pozadí snových symbolov, telesných skúšeností, osobných problémov či svetových udalostí. " A. Mindell

Čo vieme pozitívne ovplyvniť kraniosakrálnou terapiou?

Hlavným benefitom je posilnenie a vytváranie zdrojov v organizme, pomocou ktorých je klient schopný riešiť symptómy ako :

  •     Migrény, bolesti svalov, kĺbov, očí
  •     Regenerácia vnútorných orgánov na fyzickej i energetickej úrovni
  •     Stav chrbtice – stuhnutosť, vykrivenia, tok energie cez chrbticu
  •     Energetický deficit a vyčerpanosť na Životnú energiu, chuť, zvedavosť a radosť,
  •     Sexuálne funkcie – problémy s pohlavnými orgánmi na fyzickej i emočnej rovine
  •     Stavy po zlomeninách, poúrazové stavy, ochrnutia, mŕtvice
  •     Harmonizáciu nervového systému - utiahnutosť alebo preexponovanosť, napätie
  •     Ovplyvnenie formujúcich vzorcov pôrodu, popôrodné obdobia (otcovia, mamičky i deti)
  •     Nadmerná reaktivita, nervozita, tréma - „tínedžeri“ i dospelý
  •     Celého človeka (Telo, Dušu: emócie, myseľ; prejav Ducha)

Kontakt so samotnou podstatou nášho bytia vytvorením zdrojov sily v človeku. Otvorenie sa prirodzenému prijímaniu lásky.

Napĺňaním môjho zdieľania pre verejnosť je výučba nového spôsobu kraniosakrálnej biodynamiky. V tom ako pri výučbe tečie Kraniosakrálna biodynamika cezo mňa, sú vedome obsiahnuté princípy práce s tai-čchi, so snovým telom („vnútorné telo“), šamanizmu (práca s esenciou klienta), základov akupunktúry, elementov, a učenia o vrstvách tela (koža, svaly, kosti, tekutiny) a využitia aromaterapie. Je to nástroj a dar pre vytváranie vedomého života. Naše sny a túžby sa snažia „vysnívať“ do fyzického sveta, našej primárnej identity. Ak tomuto neprejavenému venujeme pozornosť, „pozveme to“ do dennej reality, skontaktujeme sa so svojou dušou, telom i tým, čo sa cez ne prejavuje. Tak si dovolíme sa prejaviť, byť autentický, v osobnej Sile a bdelý.