uvodna kranioDobrý deň, dovoľujem si Vás srdečne pozvať na kurz Šamanskej kraniosakrálnej terapie. Čo to vlastne je? A na čo má zmysel sa o to zaujímať?

Tu je malé ochutnávkové video: https://youtu.be/Tlh-ntA78wM

 
Ide o sebaskúsenostný kurz, kt. je novou generáciou kraniosakrálnej biodynamickej terapie. Je jej šamanskou hlbokou verziou, ktorú som vyvíjal 5 rokov. Klasickú verziu biodynamickej kraniosakrálky som doplnil cvičeniami na uvedomovanie si hraníc, osobných potrieb účastníkov, empatickej a priamej komunikácie. A cvičeniami, ktoré naštartujú schopnosť byť k sebe láskavý a milovať sa, čo sa prejaví v prístupe k sebe a klientovi v dotyku našej ruky.
Dobrá otázka je: čo to znamená biodynamická kraniosakrálna terapia a eše k tomu šamanská?
 
Zhruba to znamená dotykovo telesný prístup (bodyterapia), ktorý plne rešpektuje vnútornú múdrosť klienta a jej momentálny prejav cez telo a hlas prijímajúceho. Šamanské vraví o tom, že sme súčasťou všetkého, že sme časť prírody, Zeme a Vesmíru. A čím si toto viacej TELESNE UVEDOMUJEME, tým sme zdravší, šťastnejší a uvoľnenejší.
 
Využívam prístupy ako: Proces orientovaná filozofia (POP), konštelácie, šamanské cvičenia a cítenie toho čo sa odohráva v nevedomej časti Vás - čokoľvek je nápomocné sa ľahšie spojiť s Vašim hlbokým rytmom Duše, pomocou ktorého sa oblieka do Tela. Ak spoznáte a precítite si seba sa v tomto zážitkovom kurze -  môžete sa naučiť bezpečnejšie asistovať i druhým.

Z môjho uhla pohľadu a už mnohých spätných väzieb ide o metódu, ktorej obrovský potenciál je možné využiť na úpravu telesných problémov, zrýchlenia regenerácie, posilnenia a naozaj hlbokého relaxovania (priam „resetovania“) psychického stavu či dokonca je možné ju zacieliť i na také veci ako sú pracovné či firemné situácie.

Úlohou tohto príspevku je ukázať možnosť využitia "Šamanskej kraniosakrálnej terapie" pre záujemcov, ktorí by radi viac spoznali seba a niečo spravili so svojím svetom, pohli sa bližšie k sebe. V týchto rokoch si ako spoločnosť zažívame turbolencie a zmeny vo vzťahoch, práci, rúcajú sa staré zabehané spôsoby a mnohí hľadajú spôsob ako si v tom nájsť svoj komfortný spôsob fungovania.

Ako si vytvoriť priestor na slobodné dýchanie, novo si nastaviť hranice, ktorých neprekračovanie je pre nás práve potrebné dodržať. Ako si zo života dovoliť viac seba a cez to byť nádherne v kontakte s partnermi i priateľmi. Vnímať život v kontexte. Ako je niečo také možné?

Zastavením vnútorného dialógu = presúvania pozornosti z hlavy do tela, vypnutia hlasov v hlave a vnútorného kritika. Oblečenie si svojho tela a postavenia sa v ňom.

Moje skúsenosti vravia že cez telesnú skúsenosť, nový zážitok vlastného komfortu.  Čiže žiadne zbytočné reči, múdre rady, nepochopiteľné ezoterické mapy... . Priamy zážitok s vlastným telom a svojou psychikou, zážitok svojej duše v tele. Tak cítime dostatočný dôvod sa mať dobre a dokonca nachádzame i spôsob ako tak ostať.

Absolvovanie kurzu je úplne iná vec ako ísť na individuálnu „terapiu“. Absolvent sa môže koncentrovane zoznámiť a naučiť ako nájsť svoj pokoj i vo vypätých situáciách, liečiť svoje telo i vnútro a pomôcť iným s podobnou skúsenosťou. Porozumieť rytmu svojho života, toho kam, ako a prečo ho niekam ťahá či sa cíti odpudzovaný. Na kurze sa naučíte ako rozpúšťať staré vzorce, ako harmonicky skĺbiť to mužské i ženské v sebe. A – ako je možné existovať v harmonickom vzťahu, čo pre to môžeme urobiť pre seba. Ak máte dieťa -  ako mu pomôcť zvládať detské bolačky a trápenia, ako ho podporiť žiť svoj život podľa daností ktoré má rozvíjať.

Posledné kurzy sú stále viacej a viacej o neuvedomelých hraniciach a vzdialenostiach. Stále menej tak robíme a učíme sa techniky, pretože je potrebné zistiť a precítiť si ako sú na tom ľudia so sebauvedomením svojho priestoru.
 
Účastníci kurzov, ktoré som nazval Šamanská kraniosakrálna terapia, prechádzajú sebaskúsenostnými cvičeniami. Tak si začínajú uvedomovať aké majú súčasné pociťované hranice na dotyk. Akú bezpečnú vzdialenosť potrebujú medzi sebou a ostatnými ľudmi, dozvedajú sa o svojej ochote a schopnosti sa stretnúť s niekým v dotyku nielen fyzicky ale i psychicky. Sú to doslovne iniciácie do prebratia vlastnej láskavej zodpovednosti za postaranie sa o svoje hranice. Rôznymi sdieľaniami o zakázaných či hanblivých témach, konšteláciami a tým čo si vypýta proces skupiny. Väčšinou je to prekvapenie medzi mysleným a pociťovaným stavom.
 
Opäť a opäť sa mi potvrdzuje, že keď si nebudeme uvedomovať ako Kto sme s Kým v asistovaní, z akej role pristupujeme ku klientovi, tak prekračujeme i nevedomo hranice klienta a opakujeme jeho zranenia prípadne ich i zhoršujeme. Je to ten princíp pomaly varenej žaby, že je pre nás prekračovanie hraníc také normálne a bežné, že si potom človek neuvedomí že je stiahnutý psychicky i telesne celé roky, jeho snové/psychické telo je pár krokov za telesným.
Z tejto pozície predsa nemôžeme ísť do dotyku s klientom. Ako asistenti / terapeuti potrebujeme sami prejsť zvedomením si svojich obáv, hraníc i motivácií pre asistovanie. Aby sme boli ochotný a schopný uznať potrebu klientovej sebaochrany. Učenie sa iba techník v tomto nepomôže.
 
Sme tam naozaj ako asistenti, alebo sa hráme na väčších ako sú klienti, prípadne sa u nich snažíme o "dobré" procesy ktoré zdvíhajú pocit asistentovej hodnoty? Sme uvedomelí v tom že máme oslavovať každé klientovo nie ktoré je ochranou jeho hraníc a sebahodnoty? Žijeme v bežnom sociálnom živote to čo prinášame ako bodyterapeuti? Dávame priestor klientovi sa nijako nemeniť, lebo chápeme že sa netreba nikam dostať, že nevieme čo je pre neho správne, lebo to vie iba on niekde v hĺbke seba?
 
Sme ochotný ako asistenti/terapeuti čítať signály, ktoré žiadajú opustiť svoje názory na to ako má sedenie či masáž prebiehať? Špeciálne v bodyterapii či masáži trpíme nedostatkom zážitkových informácií o práci s hranicami a ich uznaním. Vôbec neznamená že keď človek príde na dotykové stretnutie, cíti to tak i psychicky. Viac ako 70% ľudí nemá šajnu, že majú stres na dotyk a blízkosť a pokiaľ si to asistent neuvedomí, zbytočne opakuje traumatické zážitky klienta.
 
Je našou úlohou ako asistentov sa sami v tomto vzdelávať, cvičiť svoje uvedomenie pomocou sebaskúsenostných tréningov, mať supervíziu a svoje pravidelné sedenia kedy je asistent klientom u svojho učiteľa či terapeuta.

Ak máte chuť sa stretnúť so sebou, tým ako práve ste a kam kráčate a naučiť sa aspoň základy kraniosakrálnej terapie - ste srdečne vítaní. To je to čo ponúkam na kurze Šamanskej kraniosakrálnej terapie.  Všetky bližšie informácie nájdete  na stránke www.skolacloveka.sk
 

So srdečným pozdravom a želaním zvedavých dní
Marek Bohunický