Vážený/á záujemca/kyňa o kurz Reflexnej masáže (RM) chodidla,

Je mi cťou byť lektorom metódy, ktorá sa stala neodmysliteľnou súčasťou diagnosticko – liečebných postupov. Vďaka osobnej skúsenosti s účinnosťou a obrovským rozsahom možností RM som sa ju pred ôsmimi rokmi rozhodol priblížiť záujemcom. Spočiatku to boli kolegovia z radov terapeutov. Avšak súčasná doba vyžaduje priamu osobnú starostlivosť a záujem o zdravie každého jedinca. Inak povedané, každý by mal mať aspoň základnú znalosť o svojom tele, čo mu škodí a ... ako si pomôcť.

Práve RM je pomôcka, ktorú vieme používať bez nutnosti špeciálneho priestoru a pomôcok, dokonca s tzv. základnými znalosťami. Tieto znalosti a ešte kúsok viac sa zrejme rozhodujete rozvinúť na kurze Reflexnej masáže chodidla. V tomto príspevku naznačím priebeh kurzu, čo sa od neho dá očakávať a aké sú ďalšie možnosti vzdelávania v tomto smere.

Aké sú rozdiely medzi relaxačnou a liečebnou (ortodoxnou) RM?

- budú zrejmé v prvé doobedie seminára, kedy sa účastníci naučia metódu diagnostického dotyku a základného mechanického uvoľnenia chodidla

Prečo je v skupine max. 10 účastníkov?
- otázka kvality výučby. Pokiaľ má lektor osobne skontrolovať zvládnutie učiva, je počet 10 limitom. Každý účastník je striedavo v polohe prijímajúceho i dávajúceho, techniku usmerňuje na sebe i na lektorovi

Na čo je kurz zameraný?
- spoznanie základnej anatómie reflexných bodov (RB) pohybového systému, vnútorných orgánov a lymfatického systému
- spoznanie vlastného vnemu pre hľadanie účinnej plôšky a jej „ťažiskového bodu“
- rozvinutie vnímavosti pre mechanické uvoľnenie problémových zón
- správne využívanie prítlaku a smerovania na RB
- spoznanie špirálovitého plynulého pohybu a využitie celého tela v prevedení na jednotlivé techniky roztápajúceho dotyku

Prečo je v tomto kurze nutná záverečná skúška?
- v štandardných kurzoch dostane účastník potvrdenie i bez skutočne zvládnutého učiva, za tzv. „absolvovanie“. Potom máme „odborníkov“, ktorý danej problematike skutočne nerozumejú a „necítia“ RB. Ale hlavne nemajú vlastnú istotu a súčasne 100% výsledky.
- záverečná skúška je zaradená mimo troch dní, počas ktorých sa kurz odohráva. Je možné sa na ňu prihlásiť po 3 týždňoch od ukončenia kurzu, v prípade, že sa absolvent už na to cíti
- skúška/potvrdenie znalostí trvá 90min, kde počas 45min absolvent predvedie prebrané učivo na lektorovi kurzu
- ďalších 45min zodpovie lektor všetky tematické a doplňujúce otázky
- čiže lektor venuje tento čas špeciálne pre každého účastníka osobne, je to bonus a súčasne z vyšších dôvodov i nutnosť
- po absolvovaní kurzu 1 má účastník možnosť pokračovať kurom 2 a 3, na prehĺbenie znalostí a rozšírenie vnímania i na energetické procesy a spojitosti problematiky

Čo si treba priniesť na kurz RM?
- pohodlné oblečenie, čisté ponožky, malý uteráčik, poznámkový blok a pero (výukové skriptá sú v cene kurzu)
- malé maškrty
- nadšenie, zvedavosť, optimizmus a radosť
- netreba si priniesť dvojicu v zmysle „manekýna“

Spôsob platby
-  bankovým prevodom je potrebné uhradiť nevratnú platbu za kurz. Číslo účtu bude oznámené po prijatí prihlášky od záujemcu/kyne mailovou komunikáciou.

Poznámka: v prípade neúčasti je možné za seba poslať náhradníka.