Aby sa absolvent dozvedel čo najviac o tejto téme, rozdelil som kurz na 3 stupne. A tým sa nemyslí klasické rozdelenie na pohybový systém a vnútorné orgány! Ide o jednotlivé pomocné spôsoby a možnoti ich kombinácií.

Absolventi si sami môžu rozhodnúť, ako ďaleko chcú zájsť. I pre profesionálov je tam  ešte veľa utajených priestorov. Už základný kurz je svojim rozsahom a hĺbkou vhodny aj pre absolventov tradičných kurzov reflexnej terapie. Dopredu upozorňujem na netradičnú náplň , s teóriou a praxou v takomto rozsahu sa na bežných kurzoch nestretnete, väčšinu prvkov zisťujú absolventi po niekoľkých rokoch, aj to iba v pripade, ak sú prirodzene zvedaví. Samozrejmosťou je téma: ako sa naučiť zdravo sprevádzať.

na kurze 1.levelu sa súčasne zaoberáme pohybovým systémom i vnútornými orgánmi, proste komplexná náplň reflexnej masáže chodidla.

Na ďalších stupňoch si ukážeme pokročilejšie spôsoby diagnostikovania, kombinácie viacerých metód a možnosti ich komplexného použitia. ako napr.  súčasné využitie reflexnej teórie spolu s akupunktúrnym rozdelením dráh ľudského tela, čakrového systému, farieb a prstových znakov a cvičeni na urýchlenie výsledku. Výraznou mierou sa zvyšuje citlivosť na vnemy (potreby) v rámci vlastného i diagnostikovaného tela. Súčasťou kurzu je i čchi-kungové cvičenie.