Každý sme absolútna individualita, neopakovateľný. A musíme brať do úvahy túto našu jedinečnosť a prispôsobiť jej (nám) cvičebný program. Každý sme dostali do vienka vlastný dar, a od neho sa odvíja (od neho závisí), uchopenie našej premeny.

Je pochopiteľné rovnako ako bežné, ak chceme zmenu k lepšiemu a zároveň sa jej obávame. Obávame sa toho, čo od nás táto zmena bude vyžadovať, čoho sa budeme musieť vzdať, čo prijať. Háčik je v tom, že rozumom sa tohto strachu nezbavíme. Závery, ku ktorým sa dopracujeme na základe rozumovej úvahy, majú veľmi malý alebo žiadny vplyv na zmenu nášho spôsobu života. Preto existuje veľa ľudí, ktorí majú veľmi jasné presvedčenie, ale ich skutky sú často v diametrálnom rozpore. Pri tomto nám pomáha telesná vnútorná práca, spoznanie potrieb tela, spoznanie základných telesných i energetických princípov a to, ako sa prejavuje cez pohyb tela volanie Ducha. Nie je to nič štandardne ezoterické, je to pragmaticky individuálne a hravé. Jeden veľký experiment s vlastným životom. Telo nám v ňom pomáha nájsť vhodný smer, oňucháva nám cestu, reaguje na mieru a naznačuje. 

" Body Intelligence" je komplexný systém, sprevádzajúci klienta telesnosťou, jednotlivými energetickými centrami a ich témami, čo je prechod k informačnému čchi-kungu, práci s vnútornými úsmevmi a postupným „formátovaním“ vlastného života. Vnímaniu vesmírnej sily prejavujúcej sa ukotvením do telesnosti.

Úlohou cvičení je zlepšiť naše vnímanie, koncentráciu, telesný stav, vrátiť nám detskú radosť z pohybu a učenia sa novým veciam... prebrať za seba zodpovednosť. Cieľom pohybových terapií je dať človeku lepšiu možnosť voľby a prakticky ukázať efektívne metódy zrelaxovania, postupného zharmonizovania sa.

... uvoľnená a pozorná myseľ a telo sú schopné okamžitej adekvátnej reakcie. Teda ako na to? Najviac na nás vplýva priama životná skúsenosť. Ak si máme z cvičenia odniesť čo najviac, je potrebné, aby nám táto skúsenosť prešla do vedomia. Infiltrovala sa J Čiže uvedomiť si (pochopiť) v uvoľnenom stave, ako sa vyhnúť opätovnému vzniku nepohodlia, bolesti. Toto uvoľnenie nieje vydanie sa na milosť a nemilosť okolitým silám, je to koordinované uvoľnenie. V praxi to znamená prijať na tele a vedomí nový výhodnejší model, spôsobujúci na tele slasť, radostnú pozornosť, ozdravenie komfortným (teda plynulým) spôsobom, pri vydaní čo najmenšej energie.

Čo je dôležité vedieť
Všetky pohyby sa vykonávajú prirodzene a plynulo, pokiaľ to telo nevyžaduje inak. Nič sa nesilí, pohyb robíme do takej miery, kým je pohodlný. Keďže sa nedá a ani nemá hovoriť čo musíte, tak Vám iba ukážem začiatok klbka. A keď budete chcieť, tak ho uchopíte a VY sami ho rozmotáte. To klbko ste VY.

Priebeh cvičení
Každé cvičenie je špecifické, zamerané na potreby skupiny a jednotlivcov. Je predovšetkým závislé od praktikujúceho. Čím je cvičenec skúsenejší, tým je aj flexibilnejší a jeho pohyby sa stávajú plynulejšími a komplexnejšími. U pokročilejších dochádza k vnímaniu vnútorných a vonkajších tlakov, pozorovaniu vzťahov medzi myšlienkami a pohybmi. Ako dospelí postupne strácame schopnosť prirodzeného pohybu, ale našťastie sa tomu dá opäť naučiť.

 Výhodou "Body Intelligence" je spôsob, akým sa informácie zapisujú. Cez intuitívny pohyb tela dokažeme prepísať staré vzorce. Cvičenie je súbor pocitov, expandujúci vo vedomí. Iba uvoľnené telo a myseľ sú schopné okamžitej reakcie. Ak splníme tieto dve podmienky, môžeme realizovať podvedomý intuitívny pohyb.

Účinky:
Účinky sa objavujú na viacerých úrovniach, a to napr. na úrovni fyziologickej, mentálnej ako  aj emocionálnej.
Aby sa dosiahla plynulosť, musia všetky kĺby kooperovať. Keďže kĺby fungujú ako regulátor prietoku energie, vplývajú na otvorenie meridiánov (dráhy energii). Tak sa rozprúdi energia, ktorá následne rozbíja bloky a spazmické stavy. Nastane proces očisťovania a harmonizovania organizmu. Uvoľňujú sa bloky očí, kĺbov, harmonizujú  sa  mozgové hemisféry a žľazy s vnútorným vylučovaním.

v krátkosti:     
        * transformácia strachu z kontaktu s inými ľuďmi, príp. s neznámymi situáciami
        * nájdenie, načítanie a ustátie si vlastných hraníc v bežnom živote
        * rozlišovanie medzi mimovoľným chcením a skutočnou potrebou
        * vycentrovanie sa, harmonizácia, napojenie sa na "vyššie ja"
        * mäkké a tvrdé sa mení na pevné a pružné ...

Na záver

   "Body Intelligence" umožňuje nájsť cestu ako sa prakticky milovať,  rešpektovať potreby tela a mysle a udržovať oboje v harmónii. Napr. i teoretickými vstupmi o telesnom, energetickom, rodinnom a partnerskom princípe; automasážnymi technikami (akupresúrna masáž, reflexná masáž, základy čínskej medicíny, psychosomatiky a pod, ktoré sú súčasťou cvičení, ale aj náplňou samostatných seminárov a kurzov. viac informácií o kurzoch a seminároch nájdete tu.

Marek Bohunický