V marci sme privítali hosťa z USA D. Mapela:

Išlo o zážitkový seminár, kde sme pracovali s jednotlivými vekovými kvalitami nás ako čoveka. Poznáme ich pod rôznymi názvami vlastností, schopností – či už chcených, neznámych alebo sa ich obávajúcich. Vytvárajúcich nám kvalitu nášho života, prežívania i vzťahovania sa k sebe či iným. Dieťa, detstvo, detský - dospelo, dospelý.

Účelom tohto seminára bolo spojiť sa a reálne prijať tie vlastnosti dospelosti, ktoré pociťujú účastníci ako sebou chcené a potrebné. Autor seminára je i autorom jedinečných esencií/tinktúr s touto problematikou. Počas programu a zoznamovania sa s kvalitami jednotlivých zvierat mali účastníci možnosť voľne ochutnávať a užívať tieto esencie, dokonca si ich i zakúpiť. Bol vytvorený priestor na hlavné témy spoznania svojho vnútorného dieťaťa – toho čo vieme že chceme, čoho sa bojíme a toho čo sme prebrali a nám nepatrí. Ide o tzv. formu malej „šamanskej cesty“ za vnútorným dieťaťom.

Prebieha to tak, že sa účastníci pod vedením lektora zoznámia s vnútorným dieťaťom, nechajú si ním ukázať jeho svet, prostredie, spôsob fungovania a nakoniec prijmú jeho kvalitu do svojho vedomia, duše a života.  Tým ožíva danou kvalitou duša a môžeme sa stať plne dospelými. Je to spôsob ako spracovať rôzne tipy fóbií, závislostí, nervozity a stresu. Pokiaľ je duša spokojná, dokážeme kvalitne a zmysluplne komunikovať so svojím telom a duchovnou rovinou. Dokážeme si k sebe vytvoriť láskyplný vzťah, neposudzovať sa a prijímať indície ukazujúce nám náš smer k spokojnému životu. Cez prijatie a pritakanie svojej minulisti ako dieťaťa dochádza k naplneniu dospelosti. Tak môžeme detské nechť v jeho čase a v súčasnosti naplniť svoje potreby ako dospelého človeka, muža i ženy. Počas seminára Vás čakajú rôzne zaujímavé skupinové i individuálne zážitky.

Autor je i absolventom duchovnej psychológie v Holy Names College, čiže profesionál, ktorý si zachoval hravú a úctivú formu vedenia skupín i jednotlivcov. Preklad do českého jazyka zabezpečil prekladateľ a výhradný distributér esencií pre CZ a SR Pavel Kaiser z Olomouca.

Všetkých srdečne privítal absolvent a organizátor seminára

Marek Bohunický