Vnútorná sila

tento kurz je možné absolvovať i v individuálnej forme, i keď účasť v skupine má svoje nezastupiteľné výhody:
nieje potrebná žiadna predošlá znalosť bojových umení, pohybových aktivít alebo iných vnútorných cvičení. Predpokladom je iba záujem exprimentovať a úprimná snaha poznať o sbe viac.


- stretnutia zamerané na komfortné zvládnutie fyzického a vnútorného (duševného - citový/mentálny) sveta človeka
- systém ponúkajúci fyzické, psychické i energeticko – informačné konkrétne techniky, vychádzajúce z mäkkého, vláčneho no účinného pohybového umenia so zameraním i na etické premeny
Ponuka:
- cez praktické pochopenie vlastného životného nastavenia prejaveného vo fyzickom pohybe, komunikácii, dotykom a vzorcom obrany možnosť zhodnotiť a novo nastaviť jej účinnosť
- prekročenie Strachu cítiť a žiť svoje vnútorné pocity = vnímať sa – realizovať potrebu konania zo Srdca na základe hlbokých bytostných vnemov, bez Strachu z „negatívneho“ zásahu zvonka alebo vlastného myšlienkového procesu.

!!! Každý z účastníkov dostane možnosť a priestor si reálne spracovať vybranú najobávanejšiu situáciu (či už fyzickú alebo inú), čím dosahujeme tvorivý pocit sebavedomia. !!!

Vraj sú dva dôvody/polohy, kvôli ktorým konáme. Z Lásky a zo Strachu, z túžby po a strachu pred.

Kurz je pomôckou na prekročenie strachu cítiť a žiť svoje skutočné potreby. Byť seba-vedomý. Naše myšlienky podporujú a vedú naše pocity - a naopak - ktoré sú vibráciou určitej kvality. Vlastne sa učíme komfortnejšiemu a autentickejšiemu vyjadreniu cez prijatie a využitie vlastných hraníc. Vtedy má naše konanie a rozprávanie váhu a ostatní nás berú vážne. Obrana samotná je založená na láskavosti k sebe samej, svojmu telu a potrebám duše. Pochopení princípu Lásky namiesto agresie(zosti), ktorá síce pomáha na začiatku ako ohnivý aktívny prvok,tvári sa že nám dáva  „silu prekročiť Strach" no súčasne predimenzováva naše skutky, emócie a myšlienky, čím opäť vytvára „problémy“.

Toto bude zrejmé z praktických stretnutí.
Kurz je pomôcka ako žiť a realizovať konanie na základe hlbokých pocitov, bez strachu z preniknutia cudzorodej esencie cez naše vnútorné i vonkajšie „obrany“. Rešpektovanie osobných hraníc, ich spoznanie a schopnosť tieto obrany používať a posilňovať, je kľúčovým bodom. Najmä v dnešnom hektickom svete s toľkými vzruchmi. Je to nový pohľad ako ubrániť svoj vnútorný svet.

Postup:
- je usmernený podľa skupinových (max 15 účastníkov) a individuálnych potrieb tak, aby sa postupne zregenerovala psychika- energetické telo- cez spojenie (oblečenie si) s telom fyzickým; doplnenie osobnej hladiny energie
-  naladenie, ustálenie a uzemnenie duševného sveta
- tak postupne umožnenie si prijímať a dávať = spracovanie emočnej a mentálnej stránky na fyzickej rovine
- prejavenie schopnosti prirodzeného dotyku a vhľadu, intuitívne pochopenie deja na základe fyzických pocitov a teda spoznanie reči svojho tela. V "jeho" gestách a mimike sú ukryté tajomné odpovede. Prečo sa nám v živote dejú veci tak ako sa dejú?

Forma:
- forma komunikácie so svetom (obranná alebo láskavá  v prvom rade k sebe samému) je prejavením vnútornej schopnosti človeka (momentálnej dispozície) a je možné ich vzájomne obojstranne „posilňovať“, skvalitňovať do miery, kedy sa už nemusíme báť žiť sami seba a svoj vnútorný najhlbší zmysel. Je to známe i ako vlastná pravda.
Pomôcky:
S obrátením pozornosti do seba a na vlastný vnútorný život sa môžme naučiť prevziať zodpovednosť za to čo chceme a prijať výhody z existencie v tele. Niekedy je potrebné tieto výhody najskôr spoznať. A spoznať či si dovolíme ich prijať pre seba vlastným spôsobom. Lekcie života sa prejavujú i na tele ( studené ruky a nohy, búšenie srdca, nespavosť alebo nemžnosť sa zobudiť, nervozita, depresia, výbuchy plaču alebo hnevu, ...). Cez vystavenie sa takejto realite môžeme spoznať svoje skutočné sny a túžby, ciele, smer v živote. Vtedy začne dávať zmysel milovať svoje telo, svoj život i pobyt na Matke zemi.
Ako postupne väčšina zisťujeme -na to, aby sme si niečo také dovolili potrebujeme najčastejšie: sa cítiť v bezpečí, prijímaný taký aký sme a občas i podporovaný.  Toto všetko si ale najprv je nutné venovať sám sebe.
- Fyzické –  techniky práce s telom, založené na vnímaní a prerozdelení síl účastníkov smerom k oponentom; posilňovanie zachovávajúce prirodzenú formu prejavu, oživenie a regenerácia kože, svalov, kľbov a i kostí. Harmonizovanie krvného tlaku a minimálne zmiernenie konkrétnych fyzických obtiaží
- Mentálne a Emočné - uvoľnenie umožnené cez metódy sebapoznávania, reflexie, základov proces orientovanej práce, kineziológie a informačného čchi-kungu (tzv. práca s vnútorným svetlom, hara líniou, hviezdou jadra)
- Duchovné – v tomto kurze iba náznakovo, konkrétne témy spracovávané s ochutnaním zážitkovou formou vyšších vibrácií

Na základe fyzickej techniky bude jasné využitie „energetických štítov a filtrov“, domnienok a vytvorenie stálej i špecifickej ochrany.

Kurzy a individuálne stretnutia prebiehajú v Bratislave, Trnávke
Finančné vyrovnanie/poplatok: v prípade skupiny: za jedno cvičenie (2h) 10€ /osoba
                                                     individuálne: 1h / 20€
Čo si priniesť: pohodlné oblečenie, tričko (nie tielka), hrubšie ponožky, a niečo malé na zakusnutie

Ďalšie informácie ku kurzu v časti Kurzy/sebaobrana