V súčasnosti vychádza ako jedna z najdôležitejších schopností schopnosť udržať si svoje vnútorné a telesné prostredie v najvýhodnejšom stave - dovoľujúca byť za každých okolností sám sebou s úctou, citlivosťou, radosťou a láskou, tieto vnútorné kvality si ustáť a nehanbiť sa za ne.

- ako také niečo prakticky, efektívne a reálne dlhodobo uskutočniť
- ako to dosiahnuť formou vhodnou pre ženy – mäkký, vnútorne pevný ale nie tvrdý systém
- akoi zostať  prirodzený bez nútenia k prechodu do „tvrdej roviny“
- dlhoročný lektor pracujúci so všetkými vekovými hranicami, pristupujúci individuálne osobne i skupinovo
- princíp založený na východných bojových umeniach ženskej jemnosti a citlivosti, doplnený psychickou prípravou
- vďaka tomu umožňujúci využiť aktuálnu telesnú konštitúciu a nie hrubú silu, okamžité pomôcky a dané prostredie (exteriéry, interiéry, situácie keď sme sami alebo v spoločnosti)
- exteriéry – námestia, uličky, diskotéky, kaviarne
- interiéry – byt, auto, výťah, telefónna búdka
- situácie rozvíjajúce sa (ešte v začiatkoch) až po krajné, hraničné prípady
- podľa princípu Pohybových Terapií (http://www.pohyboveterapie.sk/)

Doplnkové informácie: nieje potrebná žiadna predchádzajúca príprava, je možné prísť i v priebehu kurzu

Systém pomáha naučiť sa udržať prirodzenú vnútornú iskru, ktorá sa stáva našou vnútornou silou a prostredím. Pomocou cvičení:
- nájsť Silu a vnímanie výhody vrátiť sa k ľudskej podstate, ktorú nastavenie spoločnosti ubíja a zatláča do pozadia
-  nájsť Silu otvoriť a zvládnuť témy hlavy, hrudníka i panvy (podľa aktuálnej situácie účastníčok)
-  ozdravenie tela, psychiky a mysle
- transformácia strachu z kontaktu s inými ľuďmi, príp. s neznámymi situáciami
- rozlišovanie medzi mimovoľným chcením a skutočnou potrebou
- vycentrovanie sa, harmonizácia, napojenie sa na "vyššie ja"  so súčasným uzemnením
- mäkké a tvrdé sa mení na pevné a pružné ...