Dve základné formy prístupu k práci s klientom:

OÁZA a Ďaší rozvoj

Úlohou masáže je vlastne sprostredkovať klientovi priestor na vnímanie seba samého spôsobom, ktorý bude individuálny a intuitívny. Podľa potreby umožňujúci sa stretnúť so sebou samým v oceňujúcom prostredí vnútorného ticha, prinášajúceho dôveru v seba a svoju Cestu duše. Radosť. Dovolenie si byť tým, čím je. Prijať svoje telo, dušu i ducha a ich špecifické potreby harmonickým spôsobom.

OÁZA- týmto sa myslí, že každý človek potrebuje miesto a priestor na to, aby zrelaxoval, vypol a nabral síl

žaba relaxuje


 
- oáza je teda miesto, kde nepotrebuje nič riešiť a nič nerieši pokial sa nerozhodne sa o sebe dozvedať viac, nepotrebuje nič vysvetľovať či sa ospravedlňovať či počúvať "múdre reči"
- dožičí si potrebný pokoj, dá si odstup zo zhonu bežného života a užíva si - toto je WELLNESS

Ďaľší rozvoj - ak sa má klient chuť zaoberať tým ako si život vylepšiť, neopakovať staré vzorce a naučiť sa o sebe a živote niečo nové

japonska pagoda


- tu sa dozvedá podľa svojich nárokov o sebe a svojom fungovaní, vzorcoch života ktoré ho vyformovali a na základe ktorých hodnotí svet a seba samého
- nachádza odpovede telesných, psychických alebo spirituálnych symptómov a cez seba-poznávanie ich uvádza do harmónie. Väčšinou to nieje záležitosť rýchlej zmeny.

 

*************************************************

Podľa starých spôsobov to bol boj Vôle. Maséra a klienta. Čosi ako: "s Vaším dovolením Vás znásilním, čiže vykonám na Vašom tele brutálnu masáž, aby bolo Ego uspokojené". Toto už dávnejšie nefunguje. Pokiaľ človek naozaj vo vnútri nechce zmenu, neudeje sa. Otvára sa jej sám, sám otvára srdce a dušu novým skúsenostiam. Nedarí sa prenášať zodpovednosť na masážne a cvičiace stroje, terapeutov a iných ľudí. Našťastie. Tak Vás môžem sprevádzať na Ceste Vášho spoznávanie seba samého ako Človeka. Či už je prvým impulzom bolesť na tele, duši alebo spirituálna téma. V konečnej fázy sa všetky prejavia na fyzickom tele. Dôverujem tomu, že každý prichádza s odpoveďou v sebe, len ju cez hluk nepočuje a nevníma v prítomnosti. Prípadne nedôveruje tomu, čo mu srdce nahovára že potrebuje.

Pri každom dotyku Vás vnútorne oslovujem menom. Tak vznikne, že sa nedotýkam iba tela, ale Vás. Hľadáme spoločne Vašu Esenciu, v každom kúsku Vášho tela, ktoré si na záver pohodlne oblečiete a vychutnáte. Každá  masáž je také zasvätenie do známych i tajomných energií života. Uzemnenosť, ľahkosť a bezpečie. V plnom dotyku vychádzajúcom z vnútorného pohybu tela. Je to o Vás. Pre Vás. Tu ste Vy tí prví. Vaša príležitosť.

Z tohto hľadiska je veľa spôsobov, ako sprevádzať. Ako z bludiska spraviť labyrint. Dotykom, slovom, pohľadom, pohybom. A všetky sa i dajú spojiť pri masáži alebo cvičení. Pravdou je potreba skúseností sprevádzača, jeho úprimná účasť na svojom Procese Cesty a tým schopnosť oceňovať klienta tak ako prichádza. Nechcieť ho meniť. Preto je to hlboko individuálny a intuitívny proces.

labyrint


Čo je podstatou mojej práce, aký je postup a forma
Základom je pochopenie, že klient a sprievodca sú dve veličiny, ktoré spolu vchádzajú do akéhosi procesu, interakcie. v nej sa nedá oddeliť ich vlastná minulosť, vnútorná dynamika, história ich tiel a duší. Tým pádom je jasné, že obaja zakúšajú na svojom tele a duši preberanú tému.

Úlohou sprevádzača nieje hodnotiť či je niečo dobre alebo zle, skôr oceňuje klienta takého ako práve je. Tak sa môže vyvinúť atmosféra bezpečia a otvorenosti, ktorú kient pociťuje predovšetkým sám k sebe a voči sebe.

Jednu časť pôsobenia u sprevádzača tvorí to, čo má naučené a tréningom zažité (vo vlastnom živote zažité) a ďalšiu uvoľnenie sa v neznámom, ktoré sa vyjavuje v priebehu práce s klientom. Toto uvoľnenie a dôvera v intuitívnu múdrosť podporenú znalosťami sú kľúčové pre celý proces.

Tento spôsob je spoločný svojím princípom či už pri vedení masáže, cvičenia alebo osobnej konzultácie. Toto je spôsob, akým na seba nechávam pôsobiť situáciu s uctením vlastných hraníc, a tak i uctením hraníc klienta.

Ale aby som spravil zadosť technickej stránke textu: Masáže osobne delím na:

 relaxačné / liečebné ( i keď toto závisí od uhla pohľadu, i relaxačná masáž má liečebné účinky; skôr ide o primárnu objednávku: či niečo bolí alebo si človek chce iba zrelaxovať a užiť čas so sebou)

  • cez oblečenie / bez oblečenia ( cez oblečenie napr. Kraniosakrálna terapia a bez klasická masáž)
  • hĺbkové / povrchové (napr práca s kožou verzus akupresúra)
  • olejové / na sucho (na sucho napr. mäkké techniky rolovaním a vyťahovaním kože a fascií)
  • celotelové / segmentálne
  • štandardné v zmysle intímnosti/ a so zahrnutím práce na intímnych zónach ( pod intímnou zónou sa myslí nielen erotická ale napr. i miesto emočného či mentálneho zranenia, transplantácie kože a pod)
  • pasívne / aktívne v zmysle prispenia klienta do deja ( napr. usmernenie klienta pri dýchaní, vnímaní častí tela pri dotyku a jeho rôznej hĺbke)
  • v ľahu / v sede / v stoji ( ležanie na klasickej masážnej posteli alebo na madraci/ v stoji: napr. dynamické masáž, čo je cvičenie s klientom a manipulovanie jeho svalovým korzetom počas pohybov)
  • plynulé / prerušované


Aké oleje používam pri práci:

Ide o tzv. živé oleje firmy YoungLiving. Je to terapeutická kvalita A. Sú zrejme dve firmy na svete, ktoré vyrábajú oleje tejto kvality. Môžete ich natierať, piť a dokonca jednodruhové i pichnúť do žily. Niektoré nemocnice ich oficiálne využívajú. Vo februári sa v priestoroch "školy Človeka" konalo prvé školenie na Slovensku, kde sa účastníci učili masírovať s týmito olejmi. Názov masáže sa volá "Raindrop" - dažďová kvapka."

kvapka z listu

Tu je link na domovskú stránku:
www.youngliving.com a link s prekladom do českého jazyka: www.esencialniolej.cz

A zo zákona je potrebné ešte pridať:
Žiadna masáž alebo terapia nenahrádza oficiálnu liečebnú starostlivosť, sú to doplnkové metódy, nech majú akokoľvek dobré výsledky. Účinok je závislý najmä od slobodnej vôle klienta byť uzdraveným.