cranio2

 

Prajem Vám krásny deň, ženy a muži.

Volám sa Marek Bohunický predstavujem vám novú generáciu kraniosakrálnej biodynamickej terapie. Je jej šamanskou úpravou, ktorú som vyvíjal 5 rokov. Klasickú verziu biodynamickej kraniosakrálky som doplnil cvičeniami na uvedomovanie si hraníc,  konšteláciami na danú tému a proces-orientovaným prístupom.

Informácie a semináre sú určené nielen pre ľudí z radov profesionálov starostlivosti o človeka (maséri, terapeuti, lekári...), ale i úplných laikov. Pretože v prvom rade ide o zlepšenie kvality nášho osobného života, premenu vnútorných presvedčení o tom či si smieme dovoliť byť zdraví a šťastný. Pomocou systému vláčnych, pevných a úctivých dotykov s hlbokým pôsobením budete mať možnosť zažívať uvoľnenú chrbticu a nervový systém, mozog, kĺby i svalstvo a naučiť sa v sebe tento stav rozvinúť. A neskôr ho ako vlastnú skúsenosť sprostredkovať ostatným. Metóda je prekvapivá svojou účinnosťou oproti vizuálnej jemnosti.. (klikni sem na referencie)

 
Dobrá otázka:: čo to je kraniosakrálna biodynamická terapia a eše k tomu šamanská?
 
tu ponúkam video o mojom pohľade na podstatu Šamanskej kraniosakrálnej terapie (klikni)
 
Zhruba to znamená dotykovo telesný prístup (bodyterapia), ktorý plne rešpektuje vnútornú múdrosť klienta a jej momentálny prejav cez telo a hlas prijímajúceho. Šamanské vraví o tom, že sme súčasťou všetkého, že sme časť prírody, Zeme a Vesmíru. V živote zastupujeme mnohé role od detí, partnerov, rodičov či profesné role - a každá má svoje miesto. Ak ich používame nesprávne, dochádza k rozporom a konfliktom vo vzťahoch a na našom tele. Základná rovina je že sme proste muž alebo žena. Z nej vychádzame. A čím si toto viacej TELESNE UVEDOMUJEME, tým sme zdravší, šťastnejší a uvoľnenejší. A s odvahou dokážeme nastaviť hranice tomu, čo je pre nás nezdravé. (tu je článok o práci s hranicami a rolami)
 

Na čo má zmysel sa zaujímať o tento kurz?

Z môjho uhla pohľadu a už stoviek spätných väzieb (klikni sem na referencie) ide o metódu, ktorej obrovský potenciál je možné využiť na úpravu telesných problémov, zrýchlenia regenerácie, posilnenia a naozaj hlbokého relaxovania (priam „resetovania“) psychického stavu a má priamy dopad i na vzťahové osobné či pracovné situácie.

Úlohou tohto kurzu je ponúknuť možnosť využitia tejto metódy pre záujemcov, ktorí by radi viac spoznali seba a niečo spravili so svojím svetom, pohli sa niekam do nového. Bezpečne, jemne a podľa seba. V týchto obdobiach  si zrejme mnohí zažívame turbolencie a zmeny fungovania vo vzťahoch, práci, rúcajú sa staré zabehané spôsoby a mnohí hľadajú spôsob ako si v tom nájsť svoj nový komfortný spôsob fungovania.

 
 
jednota s prirodou leziaci chlap
 
 
Využívam prístupy ako: Proces orientovaná filozofia (POP), konštelácie, šamanské cvičenia a cítenie toho čo sa odohráva v nevedomej časti Vás  - čokoľvek je nápomocné sa ľahšie spojiť s Vašim hlbokým rytmom Duše, pomocou ktorého sa oblieka do Tela. Cez spoznanie a precítenie si seba sa v tomto zážitkovom kurze sa môžete naučíte asistovať i iným.

 

Prečo Šamanská Kraniosakrálna terapia funguje?

Pretože cez rešpektovanie a uctenie si vnútornej múdrosti klienta sa nechávame viesť touto JEHO múdrosťou. Jeho vnútorný liečiteľ / hlboká pravda najlepšie vie čo a ako potrebuje. Ako intenzívne, ktorým smerom. Tak pomáhame klientovi - cez vlastnú skúsenosť na sebe počas výcviku - vytvárať zdroje potrebné pre jeho harmóniu. Harmóniu Tela, Duše i Spiritu. Tak opäť nachádzame vnútorný pokoj, silu a prirodzenosť.

tu nájdete linky na You Tube videá od lektora kurzu: https://www.youtube.com/channel/UCZjAm1NJIK8ac0mj4E06Ryw

 priroda cez ruku

 

Prečo nejde iba o technické učenie sa "postupu", ale v prvom rade o cítenie a vnímanie?

Účastníci kurzov, ktoré som nazval Šamanská kraniosakrálna terapia, prechádzajú sebaskúsenostnými cvičeniami o pociťovaných skutočných vzdialenostiach, ochote a schopnosti sa stretnúť s niekým v dotyku nielen fyzicky ale i psychicky pocitovo. Sú to doslovne iniciácie do prebratia vlastnej zodpovednosti za postaranie sa o svoje hranice. Rôznymi sdieľaniami o dôležitých či hanblivých témach, konšteláciami a tým čo si vypýta proces skupiny. 

Zastavením vnútorného dialógu = presúvania pozornosti z mysle do tela.. Oblečením si svojho tela tak, aby v naších životoch zostalo iba čo nám priamo patrí... AKO? Moje skúsenosti vravia že cez telesnú skúsenosť, nový zážitok slasti a láskavosti. Čiže žiadne zbytočné reči, múdre rady, nepochopiteľné ezoterické mapy... . Priamy zážitok s vlastným telom a svojou psychikou, zážitok svojej duše v tele. Tak ucítime dostatočný dôvod sa mať dobre a dokonca nachádzame i spôsob ako tak ostať.

Absolvovanie kurzu je úplne iná vec ako ísť na individuálnu „terapiu“. Absolvent sa môže koncentrovane zoznámiť a naučiť ako nájsť svoj pokoj i vo vypätých situáciách, liečiť svoje telo i vnútro a pomôcť iným s podobnou skúsenosťou. Porozumieť rytmu svojho života, toho kam, ako a prečo ho niekam ťahá či sa cíti odpudzovaný. Na kurze sa naučíte ako rozpúšťať staré vzorce, ako harmonicky skĺbiť to mužské i ženské v sebe. A – ako je možné existovať v harmonickom vzťahu, čo pre to môžeme urobiť pre seba.

Ak máte dieťa - ako mu pomôcť zvládať detské bolačky a trápenia, ako ho podporiť žiť svoj život podľa daností ktoré má rozvíjať.

 

Čo býva náplňou praktického zážitkového kurzu:
V prvom rade je dôležité podať praktické zážitkové informácie pre pochopenie filozofie z ktorej kurz čerpá. Tou je "hlboká demokracia", čo znamená že všetko má právo na existenciu, svoje miesto, má právo byť vypočuté. I časti seba ktoré považujeme za slabé, hanblivé či hrozivé. Vplyvom láskavej pozornosti tieto naše časti pochopíme, prijmeme a jemne integrujeme. Tak ich môžeme efektívne využívať v každodennom súkromnom alebo pracovnom živote. Formou spoznávania seba samého a ostatných účastníkov kurzu budete experimentovať a učiť sa harmonizovať jednotlivé časti tela a aspekty svojho života jemným dotykom. Následne vám tieto zážitky pomôžu k pochopeniu dejov v osobných i profesijných životoch.

- ako zdravo a bezpečne pomáhať - Ako "nezachraňovať klienta pred životom"
- praktické spojenie sa so svojím telom a toto sprostredkovať ako osobnú skúsenosť klientovi
- zharmonizovať hlavné energetické a ťažiskové body v tele - nacítiť si v praxi princíp prijímania a dávania = životná sila v prejave pulzovania tela
- práca s jednotlivými vrstvami tela a ich významom v živote človeka na rôznych úrovniach
- spoznanie troch hlavných pulzácií tela, ich význam, použitie - mentálna práca v dotyku s klientom i sebou ( still point, dýchanie, vnútorné postoje)
- harmonizovanie cítenia a myslenia

ukážky z kurzu:

kranio-7285kranio-7295kranio-7379

kranio-7349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O čom je teda poeticky kurz Šamanskej Kraniosakrálnej terapie?


Príroda a celý vesmír pulzujú s matkou Zemou v spoločnom nádychu a výdychu, sú navzájom prepojené. Sme súčasťou prírody tak ako i rastliny. Kvet má svoj vlastný rytmus, svoju noc i deň, keď je nádherne otvorený a opäť zatvorený čakajúc na ďalšie rozvinutie. Každá živá bytosť má svoj vlastný rytmus, človek na rozdiel od rastlín pulzuje týmto spôsobom niekoľko krát v priebehu pár minút.

 Voláme to Dych života, no tento nádych a výdych nie je totožný s pohybom pľúc alebo tlkotom srdca.

Ľudské telo je hlavne z tekutín, čím v ňom pri základnom pohybe života dochádza k prílivu a odlivu ako v mori. Za horúceho letného dňa, keď vzduch priam stojí, vnímame ako toto teplo pulzuje, vlní sa. Príliv a odliv v našom tele nežne a bezpečne hladí miechu, mozog, nervový systém. Na podvedomej úrovni šepká, všetko je v poriadku, si súčasťou a patríš sem, máš tu svoje miesto na rozvíjanie a oddych. Kamkoľvek sa pohneš, som s Tebou. Prvotný Dych života prejavený v hĺbke nášho tela.

Kraniosakrálna terapia má v názve skryté dva brehy tohto prúdenia. Hlavu a krížovú kosť s kostrčou. Rieka života nachádzajúca sa v chrbtici pulzuje medzi hlavou a panvou, spája zemské a vesmírne, zatvára a opäť otvára na ceste hore a dolu. Tým sa rozťahuje kostrová i svalová časť tela. Lebka je zložená z častí spojených mäkším väzivom, ktoré jej majú umožňovať tento proces dýchania. Vtedy na podvedomej úrovni cítime že máme priestor na uvažovanie podľa svojho, rešpektovanie svojej intuície a nadhľad. Pohyb spodnej časti chrbtice predstavuje i spontánnu radosť, prejavenie, realizáciu svojich snov a potrieb. Naše telo dýcha prirodzeným Dychom vesmíru, života a zdravia. Celostná procesová terapia priamo pôsobí na skvalitnenie tejto pulzácie, je to jej prioritné zameranie.

Rieka života v chrbtici cestou nahor roztvára lebku a smerom nadol panvovú časť. Ak je lebka a krížová kosť s kostrčou schopná sa rozpínať, pulzácia tela je mohutná, bunky si vrnia a kmitajú dostatočne rýchlo, telo sa udržiava zdravé a radostné. To sa stáva základným hlbokým nastavením, reálne prejaveným v skutočnom svete.

Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k narušeniu prúdenia, k obmedzeniu schopnosti pohybu lebky a chrbtice, prejaví sa to opačným efektom než bolo popísané vyššie.

Doma, v práci, pri zábave, pri milovaní. Milovaní seba, druhých, života. Dokážeme uvoľniť to čo s týmto naladením nesúvisí na fyzickej, emočnej i mentálnej časti nás. Spontánne uvažujeme, prejavujeme sa, cítime sa v bezpečí, lebo veď i naše telo v skutočnosti je slobodné vo svojom pohybe najpevnejších častí – kostry života.

Telo sa rozpína i do strán, formou špirály, ako sú na kostiach poukladané svaly. Pod nimi vnútorné orgány. A toto všetko je v objatí fascií, ktoré vytvárajú bezpečie a pevnosť. Tiež dýchajú Dychom života.

Zážitok Šamanskej Kraniosakrálnej terapie vzniká vzájomnou interakciou (pôsobením) asistenta a klienta. Vytvárajú ho spolu. Asistent úplne rešpektuje a oceňuje klienta. Pretože on nikdy neprichádza sám, prichádza s ním celý jeho život, hostória, jeho predkovia i súčasná rodina, priatelia - celý jeho život so všetkým čo tam patrí i nepatrí. Asistent to s láskou rešpektuje a necháva prehovárať vnútornú múdrosť Duše klienta, jeho Cestu životom.

 

 Na kurze Vás privíta Marek Bohunický, jeho autor a stále nadšený lektor

               

pustny putnik Marek

 

 

Marek Bohunický

- škola Človeka
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
mobil: +421 910 210 830
web: www.skolacloveka.sk

viac informácií o lektorovi nájdete kliknutím sem