Senzuálna masáž je alternatívou medzi relaxačnou celotelotelovou masážou a tantrickou masážou. Pri tvorbe tohto konceptu som vychádzal z uvedomenia hraničnosti témy sexuality, vzťahu k telu a dotykom, intimite vzhľadom k našej kultúre a viere. Z ťažkostí komfortne si ustáť svoje hranice, ktoré máme my slovania ako širší národ vo všeobecnosti.

Najčastejšou otázkou, ktorú dostávam je: v čom je senzuálna masáž iná voči napr. tantrickej masáži? Za prvé, do masáže niesú zapojené genitálie, čím myslím lono. V tejto masáži vôbec nejde o vzrušovanie, to je niečo čo človek môže cítiť v závislosti od svojej momentálnej situácie v živote a svojich postojov k sebe a svetu. Ide tu skôr o oživenie sa, navrátenie k sebe v zmysle milovať sám seba, cítiť svoje telo, vážiť si život a prisupovať k nemu ako k daru.

Senzuálna masáž ako ju predstavujem a ponúkam v súčastnosti, je spojením viacerých masážnych a filozofických smerov. Vychádza z relaxačnej masáže, kraniosakrálnej biodynamiky, masáže lomi-lomi, čchi-kungu, aromaterapie a psychosomatického prístupu ako Bodywork a Dotyková terapia. Filozoficky sa v nej dajú najviac nájsť princípy Proces orientovanej psychológie, čiže prijatie a podporenie toho čo je, ako sa klient má a čo potrebuje v danej chvíli, období. A samozrejme podporení toho, čo je zakázka, aká je objednávka od klienta.

Priebeh Senzuálnej masáže:

Začnem radšej tým, čo Senzuálna masáž nie je.

Nie je to sexuálna, erotická či cielene vzrušujúca masáž. Nemasíruje sa tu pohlavie. Nieje jej účelom naháňať nejaký orgazmus. Človek tu nebýva vždy vyzlečený. Dokonca niekedy má na sebe i deku ak to tak cíti. Ak to cíti inak, je nahý ako ho pánboh stvoril.  V mojom prípade ide o intuitívnu formu sprevádzania vedomým dotykom tak, aby bol výsledok čo najviac v záujme klienta/ky. Zatiaľ ku mne chodia skôr ženy, muži výnimočne. Čiže otázka osobných hraníc, hanbenia sa a viny z akéhokoľvek dôvodu je mimoriadne citlivá. Preto sa nechávam viesť klientkiným prežívaním, tým čo cíti, ako sa prejavuje gestami, mimikou a pohybom tela.

Ako vravím, predstava o profesionálne prevedenej senzuálnej masáži v sebe nesie pre sprevádzača veľkú mieru neznámeho, je to živel v ktorom je potrebné stanoviť kontrakt od klienta, povedať o vzájomných hraniciach, miestach kde človek nechce byť dotýkaný a pod. Toto pomáha vytvoriť atmosféru dôvery, keď klientka vie, že spôsob akým ju sprevádzam môže zastaviť, zmeniť, spomaliť, vykomunikovať. Nerozhoduje či je to preto, že sa spustila nejaká spomienka z tela čo je nepríjemná alebo naopak príjemná. To nieje dôležité, podstatná je istota, že si to môže slobodne korigovať. Konštelačne by som mohol povedať: "si tu tá prvá a ja posledný, ak chceš máš tu pre túto chvíľu svoje dobré miesto. Buď na ňom ako uznáš za vhodné". Ďalším dôležitým postojom je rovnocennosť.  Pristupujem ku každému ako k dospelému človeku, dospelej žene či mužovi. Akékoľvek ďalšie role, ktoré v živote má sú až ďalšie. Toto je jedným z úžasných benefitov Senzuálnej masáže napríklad pre matky. Pre mňa sú všetky matky v prvom rade ženami, čo sa stali matkami. Lenže naša spoločnosť považovala doteraz za normálne aby matka zrazu zabudla na seba, stala sa akousi výkonnou pracovnou silou, ktorú má vnútorne živiť radosť z pohľadu na dokonale fungujúcu rodinu. Choré. A to isté sa samozrejme deje i mužom, v inom garde.

Čiže práve týmto prístupom, vedomým dotykom vieme človeku asistovať pri  stretnutí s jeho pôvodnou esenciou. Lebo sme stále v tele, sme ľudia. Žena bude svoju časť sily vnímať keď si dovolí byť ženskou naplno a chlap keď bude chlapom. Keď sa dvaja manželia oslovujú "mamička" či "otecko", je to veľmi, veľmi choré priatelia. Keby si v tej chvíli naozaj dovolili cítiť čo cítia pri takom oslovení od partnera, nebolo by to ako žena k mužovi. Bolo by to asexuálne, brr. Koniec koncov, vyskúšajte si to priatelia. A napíšte do redakcie čo ste si všimli po prečítaní tohto článku. Fakt som zvedavý, ak budete mať nejaké otázky, pripomienky -  rád sa zapojím.

Takže - ako vlastne prebieha taká Senzuálna masáž?

V prvom rade sa treba dozvedieť, aké má človek predstavy, očakávania či strachy ohľadom masáže. Či má klient/ka tzv. zakázané zóny dotyku, tie môžu byť všeobecne prítomné, či sa objaviť pri tomto konkrétnom stretnutí. Ako som vravel, nestačí iba počúvať čo klient/ka  vraví, treba sledovať i telesné reakcie, tón hlasu a pod.

Potom môžeme pristúpiť k dotykom, masáži. Ak klientka cíti že chce byť vyzlečená, prikladám jej postupne a jemne od hlavy k nohám horúce uteráky, kt. pomáhajú sa uvoľniť, zrelaxovať a precítiť si telo. Jemne cez ne masírujem a mapujem telo, svaly do takej hĺbky, ako je príjemné. Keď je človek uvoľnený z bežného stresu a zhonu a opäť vníma naplno seba, prídu na rad jemné dotyky, hladenie dlaňou, prstami, jemnou mäkkou látkou, kožušinovými rukavicami. Tot sa nedá opísať slovami, je to zážitok pre každého iný. Spomeňte si, keď ste si k sebe pritúlili kvalitného plyšáka alebo mačku, zajačika. Čo to s Vami robilo vo vnútri Vás. Toto je veľmi podobné.

Potom príde na rad olejová masáž, kde používam aromaterapeutické esenciálne oleje triedy A. Pomáhajú sa spájať so Zemou, prenikajú cez pokožku a dýchanie do buniek. Pôsobia psychosomaticky uvoľňujúco. Preto na žiadosť klienta/tky môžeme oleje vybrať tematicky.  

Ak človek cíti, že chce byť oblečený/á, vynecháme časť s uterákmi a olejom. Môžeme ju pridať napr. na koniec masáže.

V každom momente sa klient/ka môže otáčať, zakrývať, odkrývať, komunikovať ako uzná za potrebné. Vypýtať si dotyk, priestor, ticho. Uvoľňujú sa rôzne emócie: od smiechu, plaču, vzrušenia , hnevu i také, čo sú ťažko pomenovateľné, komplexné. Keď sa im vytvorí priestor na vyšumenie, človek je opäť bližšie svojej sile, snom, integrite.

Niekde v priebehu masáže zakomponujem prvky z kraniosakrálnej terapie, ktorá pomáha uvoľniť lebku, mozog, nervový systém. Doslova sa vyresetovať. Uvoľniť tlak v panve či hrudníku, dovoliť si sa v  krku otáčať kam potrebujeme, komunikovať. Uvedomiť si kam sa moja duša pozerá.

Na záver má klient/ka chvíľu čas len tak byť, integrovať zážitok a keď má chuť ho komentovať či sa niečo spýtať pri šálke čaju.

Z technického pohľadu Senzuálnej masáže:

V Senzuálnej masáži sa pre mňa spájajú prvky z výcviku Tai čchi a Čchi kungu,  masáže Lomi Lomi, Klasickej masáže, Fasciálnej masáže, Akupresúry, Reflexnej terapie chodidiel, Kraniosakrálnej biodynamiky, Tantrickej masáže a Aromaterapie. Vôbec nieje na škodu spoznať Systemické konštelácie a pozrieť sa aspoň na vlastné rodinné pomery a vzťahy k takejto práci.

Z pohľadu integrity tela, fyzickej i energetickej, je dôležité mať „prepojené“ nohy, brucho, hruď a hlavu. Z pohľadu čínskej medicíny a čchi-kungovej praxi ide o prepojenie animálnej časti v nás (brucho a panva), individuálnej duše (hrudník) a spojenia s Duchom, víziou (hlava). Ak sú tieto časti tela navzájom prepojené, vieme kde a ako máme byť, čo je našou úlohou v živote pre seba i svet. No to je ideálny prípad, ktorý nieje bežný.

Tak sa postupne dostávame z hlavy do srdca, odtiaľ do tela a ako celistvý človek preberáme zodpovednosť za to čo žijeme, šírime okolo seba a pomáhame tvoriť. Dostávame sa do tu a teraz. Láskavý k sebe, okoliu a ochotný nasledovať svoj hlboký sen.