Na masáž sa môžete objednať na nasledovných kontaktných číslach

zena s okuliarmiTantra stratila v povedomí dobré meno a opäť skúšame pomenovať to vzácne. Či obsiahne to je každého vlastný vnem a skúsenosť. Môj zážitok tento pojem prekryl, prečnieval z každej strany a to málo i veľa zároveň, čo stretlo sa, bol pocit kráľovský.

V povedomí ľudí sú tantrické masáže najčastejšie ako sexuálne masáže, čo je potrebné usmerniť. Pôvodný úmysel tejto filozofie hovorí o ozdravení tela i psychiky, vnímania svojho miesta na svete a osudu, ktorý nasledujeme. O porozumení sebe, svojim motiváciám a životným postojom. Tomu, kde sa môžem životu viac otvoriť.

Od začiatku tohto článku ma sprevádzala myšlienka , aký názov dať tomu o čom píšem. Uvedomujem si rôznorodé pocity, ktoré táto téma vyvoláva. Extrémne pre svoje opačné prežívanie. Jedna časť je o strachu, hneve a odmietaní . Druhá časť o dôvere v sen, vedomej túžbe a postupnej ochote sa prijať a byť k sebe láskavý.

Mať  zmysluplný hlboký intímny vzťah sám so sebou... nie je nič samozrejmé.  Ak pod slovom  intímny chápeme nie v prvom rade sexuálny. Sexualita je možná i bez intimity, vtedy o nej často vravíme ako o sexe a nie o milovaní. Koho? Samého seba, partnera, vzájomnom zdieľaní svojich duší, túžob, nádejí i strachov. Intimita sa objavuje práve vo chvíľach, keď pripustíme vynorenie sa spomínaných emócií. A vtedy to môže byť  spojené i s objavovaním toho ako sa vnímame v svojom tele, čo nám naozaj chutí a sa nám páči. V spoločnosti je to veľmi tabuizovaná téma. Nikto nás neučí, ako sami so sebou a svojím telom „dobre vychádzať“. Prijať sa. Prichádza čas kedy sa prebúdza kolektívna duša, najmä na Slovensku. A tento čas si vypýtal nové možnosti sebapoznávania, láskavého ocenenia a prijatia sa. Takých ako sme. Telesné pochopenie slova intimita, dovolenie si cez telo prejaviť svoje túžby a potreby duše byť bližšie sám k sebe i partnerovi. Toto ponúkajú Tantrické masáže.

tantra chrbat

Rôznymi nedorozumeniami si ľudia občas predstavujú masáže pracujúce so sexuálnou energiou ako nejaké orgie alebo čo ja viem čo. Tak by som to rád uviedol aspoň trochu na pravú mieru. Keď vravíme o tom, že hľadáme v živote naplnenie a zdieľanie, máme na mysli i schopnosť a ochotu prijímať a dávať. A tu je časť vysvetlenia. Pri tantrickýchh  masážach sa človek niekedy naozaj učí dávať tým, že prijíma.
Z toho vyplýva, že tam je kvôli sebe a zdieľaniu svojho prijímania. Dotyk od klienta/klientky je obmedený tým, že maséra sa môžu dotýkať na nohách a rukách. Nie inde.

Častá otázka je, načo sú vlastne dobré Tantrické  masáže?

Jednou z indícií môže byť i toto: Je niekoľko spôsobov, ako sa dá zobudiť v tomto svete. Buď niečím krásnym, slastným a rozvíjajúcim alebo bolesťou a utrpením. Vychádza, že najčastejším je utrpenie, bolesť a šok. Je to niečo, na čo sme "zvyknutý" ako spoločnosť. Je to dobre známe, tak povediac bezpečné a povolené.
Cesta kráľov je spoznať seba, svoj svet a to ako do neho prispievam cez krásno. Ľúbo. Rozkoš a intimitu. Spojenie dvoch samotných do celku, Jednoty. Prijatie a vystavenie sa svojim inštinktom, strachom, túžbam a volaniu Ducha cez Dušu. Naplno a v tele, tak ako si to človek dovolí. Z hlavy do srdca a tela. Nie bez nej, ale spolu v jednote. Kabalistický Malchut – Kráľovstvo Zeme.

Je založená na prirodzenej potrebe (nutnosti) prijímať a dávať. V závislosti od našich životných skúseností (zážitkov) a rozhodnutí s nimi spojených (vedomých či podvedomých), máme takmer všetci striedavo problém s jedným z týchto aspektov.  Vo všeobecnosti pre tento článok ich nazvime strachmi, obavami, blokmi, uzavretosťou a čo ja viem čím ešte.

 Podstata je v tom, ak nám takýto "strach" zasahuje do života tak výrazne, že obmedzuje naše plnohodnotné žitie v tu a teraz, a až začneme výsledok takéhoto súčtu síl (okolností) považovať za obmedzujúci, neuspokojivý, neprijateľný.

Tantrická masáž je hravá, dotyková a zodpovedná súčasne. Je to forma pôvodného taoistického učenia skombinovaná so západnými poznatkami psychoterapie. V zmysle seba - rozvoja a uvoľnenia sa s dôverou vnímať svoje miesto na svete cez dar tela a jeho oduševnenie.

Go to top