Je založená na prirodzenej potrebe (nutnosti) prijímať a dávať. V závislosti od našich životných skúseností (zážitkov) a rozhodnutí s nimi spojených (vedomých či podvedomých), máme takmer všetci striedavo problém s jedným z týchto aspektov.  Vo všeobecnosti pre tento článok ich nazvime strachmi, obavami, blokmi, uzavretosťou a čo ja viem čím ešte.

 Podstata je v tom, ak nám takýto "strach" zasahuje do života tak výrazne, že obmedzuje naše plnohodnotné žitie v tu a teraz, a až začneme výsledok takéhoto súčtu síl (okolností) považovať za obmedzujúci, neuspokojivý, neprijateľný.

Keď v svojom živote vnímame až chronickú nedostatočnosť. Každý takýto emočný stav má časom za následok prejavenie na fyzickom tele, inak povedané - niečo sa nám na tele pokazí. Ak sa bavíme o vzťahových témach, čo je tento prípad, najčastejšie sa stav odrazí na okruhu pohlavných orgánov, obličkách a krížoch. Môžeme rozlišovať medzi problémom vyžarujúcim prevažne z hrudnej alebo panvovej oblasti, poprípade ich voľnej kombinácie.

Nevýhodou je neinformovanosť o alternatívnych formách masáží a terapií. Ešte nejaký čas potrvá, kým populácia prijme iný prejav bytia než si to ľahšie či ťažšie odtrpieť.. Z toho vyplýva i potreba rôznorodosti terapií, pretože ak nevykonávame tabuľkové techniky, fungujeme intuitívne, vždy sa jedná o individuálnu terapiu. Či je to terapia svalstva, vnútorných orgánov, preciťovania a vnímania, schopnosti prestať posudzovať či otvoriť sa. Tieto aspekty sú navzájom nedeliteľne prepojené v nás ako ľudskej bytosti.

 Je iróniou, keď všade okolo seba máme podsúvané sexuálne narážky, reklamy, pútače – a hodnota i schopnosť skutočného milovania vo fyzickej i emočnej rovine sa stráca. Dovolím si povedať, že väčšina z nás je zo 100% času pri milovaní s partnerom v tu a teraz iba na 20-30%. Neuveriteľné? Ani zďaleka. Ibaže nám o tom nikto nič priamo nepovedal, je to tabu. Irónia vzhľadom k spomínaným veľkosexuálnym praktikám našej doby. Skúsim načrtnúť.

 „Byť niekomu nablízku prináša na svetlo dávno zabudnuté pocity opustenosti.“

Tantrická masáž. Pôvodný systém, z ktorého čerpá, je úplne nepochopený zhluk písmen. Koľký majú potuchu o tom, ako skutočne prebieha takýto výcvik, a že je mimoriadne náročný? A že na dôvažok to nie je o „sexovačke“? Niekoľko vyvolených má jasnú predstavu o energetických cvičeniach z okruhu tai-čchi, čchi-kungu či jógy. Lenže... Tu ideo o nie o preháňanie energie telom, ale o prijatie základných vlastností a daností realizovaného človeka. Toto je možné buď ako pre klienta v individuálnej masáži alebo ako práca vo dvojici, jeden pomáha druhému od samého začiatku výcviku. A v čom? Prijať seba samého taký aký je. Sprevádza ho, zdieľa s ním svoju dušu i energiu pri konkrétnych cielených cvičeniach na prijatie a rozpúšťanie svojich emočných alebo sexuálnych blokov, tráum. Oceňovaním človeka takého aký je mu  pomáha pri nadväzovaní dôvery v seba sama i v partnera. Že túžba, odmietanie, plač i hnev sú v poriadku, ich uvoľnením sa odkryje jadro problému. Tak sa po čase "opravia" i chorobné stavy vnútorných orgánov, telo i myseľ doslovne a skutočne omladnú. Toto nie je hra, alebo zábavka, keď človek nevie čo s časom. Vyžaduje veľa úsilia prejsť cestou vlastného odmietania, neschopnosti prijať či dávať. Bez tohto nefunguje dlhodobo žiaden vzťah ani život.

 „Aby sme sa mohli prijať taký aký sme (integrovať sa), musíme zistiť aký sme, a potom uzavrieť mier so všetkým, čo sa stalo predtým.“

Táto téma je vlastne na poriadnu knihu, nie na nejaký článok. Takto má iba upozorniť na nasledujúce fakty:

 - sexualita je obrovské tabu i pre samotných terapeutov/ky
- strácame schopnosť byť sami sebou, či už v partnerstve alebo pracovných vzťahoch
- nedovoľujeme si prejaviť svoje skutočné emócie a potreby, strácame schopnosť snívať
- naše ochrany z tohto sú najčastejšie popretie, útok, útek alebo zamrznutie
- vyplývajúcim problémom sa uniknúť nedá, treba k nim zaujať nejaký postoj
- každý sa potrebuje vedome rozhodnúť, ako so sebou naloží
- existujú funkčné systémy, ktoré sú zamerané na rozvoj osobnosti a zvýšenie dôvery v seba sama a schopnosť prejsť potrebným procesom
- taoisti postavili silný vnútorný partnerský (tantrický) systém, umožňujúci s modernými poznatkami zvládnuť tzv. primárne strachy ( strach z opustenosti, deprivácia, úzkosti, hlad)

 To sú fakty na objasnenie čo na príklad ponúkajú Kráľovské masáže. Pre každého podľa jeho zamerania, potreby, a ochoty. Systém je tu pre ľudí, ktorí pochopili potrebu úplnosti, schopnosti uvoľniť sa a prijať sa takými, akí sú. Potom môžme uvoľniť, pustiť našu najzákladnejšiu energiu z oblasti panvy ďalej, aby sa vydala na svoju prirodzenú cestu za úplnosťou bytia, jestvovania nás ako spoločenských bytostí.

Kráľovská masáž je systém pre jednotlivcov i vo forme workshopov prípadne dlhodobejších výcvikov. Koncom roku 2013 začína nábor na trojmesačný kurz Kráľovskej masáže pre terapeutov i páry. Viac informácií získate odoslaním mailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Srdečne

Marek Bohunický