Tantrická masáž je hravá, dotyková a zodpovedná súčasne. Je to forma pôvodného taoistického učenia skombinovaná so západnými poznatkami psychoterapie. V zmysle seba - rozvoja a uvoľnenia sa s dôverou vnímať svoje miesto na svete cez dar tela a jeho oduševnenie.

Ponúka radostné prijatie sa takých akí sme, pretože hlavnú silu a pocit bezpečia v živote čerpáme z vedomia že sme muž alebo žena. Preto je masáž určená pre vekovú hranicu nad 18 rokov.

 Dospelý muž alebo dospelá žena, čo je priamo späté s prijatím a oduševnením tela cez ktoré následne môžeme konať vo fyzickom svete. Toto „uzemnenie“ človeku dáva konkrétny pocit: „som v poriadku taký aký som a mám tu svoje miesto“. Chránime sa tak pred ulietavaním mysle a emócií (tzv. sekundárne emócie), rozvíjame vďačnosť a hojnosť na všetkých úrovniach. V druhom rade si potom môžeme bezpečne dovoliť prijať Silu a zastúpiť svoje miesto v Živote. Vtedy si dovolíme energiu pustiť z oblasti panvy (seba- prejavenia) do celého tela. Zmysel a cieľ. V každej časti tela ma potom iný prejav. Solar-plexus (osobná sila, dbanie o seba), srdce (bezpodmienečná láska) až do celkového prepojenia s univerzom. Úplne obyčajným prijatím svojho tela. Kurz vedie človeka k ucteniu svojich hraníc a ochoty ich akceptovať i u druhých. A samozrejme – vedie nás prijatím rozkoše a blahobytu cez svoje telo. Dovoliť si mať sa dobre, veľmi dobre.

 Aký je prístup?

 S úctou a rešpektom, pracujeme nielen s telom, ide o prebudenie duše v tele. Tú vlastne voláme dotykom do masírovaných častí tela. Po položení ruky v tomto mieste naozaj hľadám a volám klientku, aby si zastúpila svoje miesto v tele a prijala ho ako najlepšie chce. Tak dochádza k spolupráci, zdieľaniu a bytiu vo vzájomnom priestore, kde si je každý vedomí svojej individuality. Tak nedochádza k nezdravím väzbám a závislostiam. Klientka zároveň spoznáva svoje telo, energetickú stránku svojho Ja a vyjadrenia Duše. Dovoľuje si byť sama sebou a užíva si sama seba.

Dotyk je podľa potreby pevný, ľahký, hlboký alebo na povrchu. Niekedy súvislý ako vlny mora inokedy ako keď sa more triešti o pobrežie. Záleží či je potrebné povzbudiť, upokojiť alebo len tak byť.

Oblečenie závisí od klientky, od jej dôvery v seba sama a pochopiteľne toho kto ju sprevádza. Nič nie je pravidlom a samozrejmé, všetko je individuálne a nenásilné. Tak sa človek učí povedať čo potrebuje alebo sa iba vníma bez rozprávania.

 V povedomí ľudí sú tantrické masáže najčastejšie ako sexuálne masáže, čo je potrebné usmerniť.Preto vznikla potreba dať im nielen nový názov, ale preparacovať kompletne i postup a zameranie. Ide o prácu so životnou energiou, ktorej len JEDEN z prejavov je sexualita a rozkoš. Skôr ju vnímame ako radosť, tvorivosť, nádej, uvoľnenosť, sebaistotu a pod. Od našej ochoty a schopnosti túto životnú energiu (kundalíni) prijať a nechať pôsobiť závisí naše zdravie, emócie a pocit slobody. Cesta kundalíni začína v oblasti kostrče a krížovej kosti, pokračuje chrbticou cez hlavu kde vyživuje mozog a prelieva sa prednou časťou tela, kde uzatvorí okruh v bode kostrče. Je len pochopiteľné, že uvoľnenosť týchto miest je dôležitá, všetkým sa dôkladne venujeme. Možno povedať že tzv. „sexuálne masáže“ nás učia nedávať žiadnej časti tela väčší význam než inej. Oproti iným masážam pridávame pomôcky uľahčujúce preciťovať napr. kožu – pohyb nechtom, hladenie šatkou, tekutosť oleja ... to všetko pri príjemne tlmenom osvetlení a hudbe. Dotyk ktorý nič nevyžaduje a vyplýva z Vás.

 Náročnosť na maséra je vysoká, mal by mať láskavý prístup a nehodnotenie, myslenie a konanie v rámci jednoty a nie v zmysle dobré/zlé, pekné/škaredé. Prácu s energiou vlastného systému a jemné usmerňovanie toku u klientky. Poznať viac ako základy energetického a fyzického či anatomického pôsobenia, etiky a psychoterapie. Sám by mohol byť účastníkom tematických vzdelávacích skupín psychoterapií zameraných na telo. Veľakrát dôjde k uvoľneniu smútku, bolesti či hnevu – to vyžaduje citlivý prístup, intuitívnu vzdialenosť či blízkosť. Mať zvládnuté spôsoby, ako nevstupovať s klientkou do väzieb no súčasne byť ľudsky blízky - a tým ponechávať slobodu. Zažívané pocity sa tak nenaväzujú na maséra, ale prijímajú sa ako súčasť života všade okolo a hlavne súčasť telesného prežívania klientky.

 Masáž prebieha na pohodlnom tatami (matraci) v mäkkom prítmí vyhriatej miestnosti a trvá od 90 - 180  min.