tantra chrbat

 

V povedomí ľudí sú tantrické masáže najčastejšie ako sexuálne masáže, čo je potrebné usmerniť. Pôvodný úmysel tejto filozofie hovorí o harmonickomspojení tela i psychiky, vnímania svojho miesta na svete a osudu, ktorý nasledujeme. Pomocou rozhovoru a dotykov sa o sebe dozvedáme o ťastiach seba - Tela alebo psychiky, ktoré neboli výchovou a spoločnosťou podporované a my sa za ne hanbíme. Ak neveríme že sa smieme mať dobre. Zdravo. Krásne. Nežne. alebo divoko a slobodne.

Tantrická masáž terapeutickou formou je o precítení seba, svojich potrieb, motiváciám a životným postojom. Tomu, kde sa môžem životu viac otvoriť v svojom Tele.


Mať  zmysluplný hlboký intímny vzťah sám so sebou... nie je nič samozrejmé.  Ak pod slovom  intímny chápeme nie v prvom rade sexuálny. Sexualita je možná i bez intimity, vtedy o nej často vravíme ako o sexe a nie o milovaní. Koho? Samého seba, partnera, vzájomnom zdieľaní svojich duší, túžob, nádejí i strachov. Intimita sa objavuje práve vo chvíľach, keď pripustíme vynorenie sa spomínaných emócií. A vtedy to môže byť  spojené i s objavovaním toho ako sa vnímame v svojom tele, čo nám naozaj chutí a sa nám páči. V spoločnosti je to veľmi tabuizovaná téma. Nikto nás neučí, ako sami so sebou a svojím telom „dobre vychádzať“. Prijať sa. Prichádza čas kedy sa prebúdza kolektívna duša, najmä na Slovensku. A tento čas si vypýtal nové možnosti sebapoznávania, láskavého ocenenia a prijatia sa. Takých ako sme. Telesné pochopenie slova intimita, dovolenie si cez telo prejaviť svoje túžby a potreby duše byť bližšie sám k sebe i partnerovi. Toto ponúkajú Tantrické masáže.

 

tantra masaz chrbat

 

Ide o prácu so životnou energiou, ktorej len JEDEN z prejavov je sexualita a rozkoš. Skôr ju vnímame ako radosť, tvorivosť, nádej, uvoľnenosť, sebaistotu a pod. Od našej ochoty a schopnosti túto životnú energiu (kundalíni) prijať a nechať pôsobiť závisí naše zdravie, emócie a pocit slobody. Cesta kundalíni začína v oblasti kostrče a krížovej kosti, pokračuje chrbticou cez hlavu kde vyživuje mozog a prelieva sa prednou časťou tela, kde uzatvorí okruh v bode kostrče. Je len pochopiteľné, že uvoľnenosť týchto miest je dôležitá, všetkým sa dôkladne venujeme. Možno povedať že tzv. „senzuálne masáže“ nás učia nedávať žiadnej časti tela väčší význam než inej. Oproti iným masážam pridávame pomôcky uľahčujúce preciťovať napr. kožu – pohyb celým povrchom ruky, nechtom, hladenie šatkou, tekutosť a teplota oleja ... to všetko pri príjemne tlmenom osvetlení a hudbe. Dotyk ktorý nič nevyžaduje a vyplýva z Vás.

Tantrická masáž je hravá, dotyková a zodpovedná súčasne. Je to forma pôvodného taoistického učenia skombinovaná so západnými poznatkami. V zmysle seba - rozvoja a uvoľnenia sa s dôverou vnímať svoje miesto na svete. Cez dar tela. Ponúka radostné prijatie sa takých akí práve sme. Hlavnú silu a pocit bezpečia v živote čerpáme z vedomia že sme muž alebo žena.

 

 

dotyk ruk na hrudniku v sede

 

Dospelý muž alebo dospelá žena. Toto je priamo späté s prijatím tela, cez ktoré následne môžeme konať zodpovedne vo fyzickom svete. Toto „uzemnenie“ človeku dáva konkrétny pocit: „som v poriadku taký aký som a mám tu svoje miesto“. Chránime sa tak pred ulietavaním mysle a emócií (tzv. sekundárne emócie), rozvíjame vďačnosť a hojnosť na všetkých úrovniach.

 V druhom rade si potom môžeme bezpečne dovoliť prijať Silu a zastúpiť svoje miesto v Živote. Vtedy si dovolíme energiu pustiť z oblasti panvy (seba- prejavenia) do celého tela. Zmysel a cieľ. V každej časti tela ma potom iný prejav. Solar-plexus (osobná sila, dbanie o seba), srdce (bezpodmienečná láska) až do celkového prepojenia s univerzom. Úplne obyčajným prijatím svojho tela.

 Filozofia Tantrickej masáže vedie človeka k ucteniu svojich hraníc a ochoty ich akceptovať i u druhých. A samozrejme – vedie nás prijatím rozkoše a blahobytu cez svoje telo. Dovoliť si mať sa dobre, veľmi dobre.

 

mačkovanie sa

 

 

 Aký je prístup?

S úctou, pracujeme nielen s telom, ide o prebudenie duše v tele. Tú vlastne voláme dotykom do masírovaných častí tela. Po položení ruky v tomto mieste naozaj hľadám a volám klientku, aby si zastúpila svoje miesto v tele a prijala ho ako najlepšie chce. Tak dochádza k spolupráci, zdieľaniu a bytiu vo vzájomnom priestore. Klientka zároveň spoznáva svoje telo, energetickú stránku svojho Ja a vyjadrenia Duše.

Dotyk je podľa potreby pevný, ľahký, hlboký alebo na povrchu. Niekedy súvislý ako vlny mora inokedy ako keď sa more triešti o pobrežie. Záleží či je potrebné povzbudiť, upokojiť alebo len tak byť.

 

Oblečenie závisí od klientky, od jej dôvery v seba sama a pochopiteľne toho kto ju sprevádza. Nič nie je pravidlom a samozrejmé, všetko je individuálne a nenásilné. Tak sa klient učí povedať čo potrebuje alebo sa iba vnímať bez rozprávania.

Veľakrát dôjde k uvoľneniu smiechu, smútku, bolesti či hnevu – to vyžaduje citlivý prístup, intuitívnu vzdialenosť či blízkosť. Mať zvládnuté spôsoby, ako nevstupovať s klientom do väzieb no súčasne byť ľudsky blízky - a tým ponechávať slobodu. Zažívané pocity sa tak neviažu na maséra, ale prijímajú sa ako súčasť života všade okolo. A hlavne ako súčasť prirodzeného telesného prežívania klientky.

Masáž prebieha na pohodlnom tatami (matraci) v mäkkom prítmí vyhriatej miestnosti a trvá od 90- 210 min. 

viacej sa o podmienkacha cenníku dozviete tu