Osobne masáže rozlišujem na:

  • liečebné/relaxačné
  • hlbkové/povrchové
  • s využitím energetického pôsobenia/ bez neho
  • celotelové/segmentálne
  • s využitím oleja/bez oleja
  • klient bez oblečenia/čiastočne oblečený/plne oblečený
  • európske formy/východné formy
  • s čiastočným použitím použitím sexuálnej energie/bez použitia/ tantrické masáže - cielené využívanie sexuálnej energie