Úcta...Vďačnosť...Radosť...Hĺbka...Skutočnosť...Priamosť...Krása – Možnosť. Miera. Voľba...Život. Konanie...Smútok...Bolesť...Prázdno... Ja. My. NÁDEJ – SMER – KROK.

..."Terapeut je v súlade s tým, čo vychádza na svetlo, a to bez ľútosti a smútku. Verí skutočnosti, ktorá vyšla najavo. Nebojí sa toho, čo sa dozvie. Tento základný postoj môže zaujať vtedy, ked sa vnútorne uvoľní od predstáv, ako by niečo malo vyzerať alebo ako je to správne, tak aby bol úplne v súlade so životom v jeho plnosti, tiež s tým, čo je bolestivé a čo by mohlo mať nepríjemné následky. Musí sa rozlúčit s predstavou, že bol takpovediac vyvolený vyššou mocou zlepšovať svet, dokonca ho zlepšovať proti tejto vyššej moci. Nieje vyvolený. Potiaľ je vlastne s klientmi na rovnakej lodi. Tiež on sa postaví rozpoznanej skutočnosti, bez toho že by zasahoval. Necháva sa viesť skutočnosťou, ktorá vyšla najavo, rovnako ako klient, ktorý sa onou skutočnosťou musí nechať viesť. "...
( krásna kniha od: Berta Hellingera - Láska ducha)

labyrint

Jedným z dôležitých krokov je, aby sa z bludiska života stal lybyrint. Tak prestávame blúdiť.
" V labyrinte sa človek nestratí.
V labyrinte sa človek nájde.

V labyrinte nestretneme Minotaura.
V labyrinte stretneme seba."
(Hermann Kern; Labyrint)

V určitom veku sa vedome rozhodujeme, ako ho chceme ďalej žiť. Rozhodujúce slovo má pre nás i rozvoj duše, toho kam nás ťahá. Či sa zobudíme do nového niečím pekným, iskrivým alebo bolesťou a utrpením. V našej spoločnosti je bežne spoločnosťou akceptované utrpenie v rôznych formách. Pre každého, kto by rád žil komfortnejšie ponúkam láskavú a veselú formu nového prístupu. Je to forma pôvodného taoistického i šamaského učenia skombinovaná s najnovšími poznatkami o človeku a ceste jeho duše. V zmysle seba - rozvoja a uvoľnenia sa s dôverou vnímať svoje miesto na svete cez dar tela a jeho oduševnenie. Formou plného dotyku, možnosťou v sebe toto naplnenie rozvinúť tak, že sa stane Vašou stálou súčasťou a zdrojom.

Jadrom je potreba VYDAŤ čo potrebujem nechať ísť. Vnímam, že väčšina sme na tom podobne. Naše schopnosti, všetky znalosti a snahy chcú byť podriadené hlavne jednému – viesť kvalitnejší, plnší a oduševnelejší Život. S nádejou, Láskou a radosťou. A Tí, ktorí pracujú s ľuďmi v polohe "terapeutov", by v prvom rade mali ľuďom pripomenúť a naznačiť. Že môžeme byť Ľuďmi. Aké obavy, strachy nám v tom bránia, a ako sa vnútorné túžby snažia predrať von, na hraciu plochu nášho mikrosveta – cez naše Telo. Spôsob a dôvod vyjadrovania a konania. Že v skutočnosti existujú iba dve možnosti. Robiť veci zo Strachu a z Lásky. Také klišé. Sily, ktorým začíname naozaj rozumieť až keď si ich dovolíme zažiť cez svoje telo.

Prečo je veľký rozdiel medzi zapichnutím ihly jedného akupunkturistu voči druhému, prečo ten istý liek, tá istá informácia zaúčinkuje inak u rôznych ľudí? Je to mýtus? Je skutočne taký veľký rozdiel v dotyku ruky pri masáži a usmerňujúcom slove pri cvičení? Zážitok. Vy, ktorí ho máte, nepotrebujete vysvetľovať prečo chodíte na také miesto a nie inam. Hm? Nezáleží na vybavenosti a nádhere miesta, ale na tom, čo a ako prúdi z Človeka. Posudzovanie alebo oceňovanie toho čo je, toho kto je a ako práve je.

Telo - Energia – Informácia...DUŠA - Duch
Nejde o cvičenie pre cvičenie. Ak budem pracovať  s Dušou prejavujúcou sa v tele, môžem vnímať svoje skutočné potreby. Pretože to ďalej je už vedomá, odsúhlasené uvoľnenie sa v prúde života. Želaná premena svojich vlastností, ochota ich spoznať, kde premena pôvodnej na novú bude znamenať zážitkovú skúsenosť potvrdenej schopnosti žiť Lásku. Schopnosti Prijať a Dávať, Počúvať a Hovoriť, Pozerať sa a Uvidieť. Schopnosť veriť sám sebe, počúvať svoj vnútorný hlas a mať Odvahu, Silu a Trpezlivosť nájsť v sebe Človeka. Nie cvičenca, nie terapeuta. Človeka. Tam sa stretáva duša s dušou. V kabalistom Malchut - Kráľovstve Matky Zeme. v Tele. Odtiaľ teraz začína naše cesta ako ľudstva.

Marek Bohunický

 

gepard