Základom je pochopenie, že klient a sprievodca sú dve veličiny, ktoré spolu vchádzajú do akéhosi procesu, interakcie. v nej sa nedá oddeliť ich vlastná minulosť, vnútorná dynamika, história ich tiel a duší. Tým pádom je jasné, že obaja zakúšajú na svojom tele a duši preberanú tému.

V mojej úlohe asistenta Vašej hlbokej múdrosti nieje hodnotiť či je niečo dobre alebo zle, skôr Vám pomôcť sa na seba pozrieť z pohľadu ktorý oceňuje a konfrontuje to, ako ste. Tak sa môže vyvinúť atmosféra bezpečia a otvorenosti, ktorú budete môcť pociťovať predovšetkým sám/ sama  k sebe a voči sebe.

Jednu časť sprevádzania tvorí to, čo mám naučené a tréningom zažité (vo vlastnom živote zažité) a ďalšiu uvoľnenie sa v neznámom, ktoré sa vyjavuje v priebehu práce s Vami. Toto uvoľnenie a dôvera v intuitívnu múdrosť podporenú znalosťami sú kľúčové pre celý proces. 

Krátke motivačné video práce so skupinou, podobné to je i  pri individuálnych stretnutiach. Klikni TU

Tento spôsob je spoločný svojím princípom či už pri vedení masáže, cvičenia alebo osobnej konzultácie. Toto je spôsob, akým na seba nechávam pôsobiť situáciu s uctením vlastných hraníc, a tak i uctením Vašich momentálnych hraníc.

Ak sa zaujímaš viacej, tui je krátke video kde sa snažím priblížiť hklavný princíp   klikni TU

na tomto YouTube kanáli nájdete i ďalšie videá k téme, dotyk, pohyb a sebapoznávanie.