Vesmír je božský v tom, že ak sa niečo potláča, tak nám vytvorí podmienky,
aby sa to prejavilo.“

Od raného veku bývame ochudobnený o bezprostredné objatie. Priskoro ostávame samy so svojimi strachmi a tak dochádza k odpojeniu od jednoty, od prijatia seba samého. Môže nám chýbať poznanie bezpodmienečnej lásky, návyk neutekať, dotyk ktorý nič nevyžaduje - a tak vzniká veľký hlad. Sme stále ďalej od svojho tela a svojich snov zo strachu, aby sme neboli oddelený od rodiny, spoločnosti, ... . nehovoriac o tom, že nevieme dať čo sme nedostali a sami neprijali.

movement

Tento strach a postupnú tvrdosť v konaní voči sebe i ostatným vieme zmeniť napr. ak máme niečo rukolapné na výmenu. Výhodu. Ak zacítime v reálnom svete (na tele) čo nám robí dobre a chutí, budeme mať ochotu si zdravie udržať a s úctou ho šíriť do všetkých aspektov svojho života. Tela, vzťahov, práce. Úlohou masáží a cvičení je zlepšiť naše vnímanie, koncentráciu, telesný stav, vrátiť nám detskú radosť z pohybu a dôveru v seba sama. Najviac na nás vplýva priama životná skúsenosť. Ak si máme zo života a teda i masáže odniesť čo najviac, je potrebné, aby sme túto skúsenosť pustili do vedomia. Infiltrovala sa. Uvedomiť si v uvoľnenom stave, ako sa vyhnúť opätovnému vzniku nepohodlia, bolesti. Kde a ako blokujeme svoj prirodzený prejav. Toto uvoľnenie nie je vydanie sa na milosť a nemilosť okolitým silám, je to vedomé uvoľnenie.

Výhodou takéhoto spôsobu je, ako sa informácie zažívajú. Ako súbor pocitov, expandujúci vo vedomí. Uvoľnené telo a myseľ sú schopné adekvátnej reakcie. Ak si to dovolíme, vieme realizovať intuitívny, silný a láskavý pohyb. Láska je pohyb. Prúdenie, ktoré detoxikuje. Telo, dušu (myseľ, emócie) i ducha.

Čím viac sme v svojom tele, tým menej ostáva miesta na to, čo tam nechceme. Vieme vnímať vône, zvuky, rôzne kvality dotyku a hlavne to, čo chceme, potrebujeme a odložiť strach i tým, že ho prijmeme. Stratí svoju moc a my ne-moc. Staneme sa tými, čo majú moc sa rozhodovať o množstve lásky, ktorú chceme vo svojom živote.

Vnímam človeka ako toho, čo prichádza s odpoveďou vo vlastnom tele. Dotykom a vhodnou otázkou si odpoveď umožní nájsť.

 

Body Intelligence

 

Terapia skrytá v intuitívnom pohybe. Všetko sa hýbe - telo, emócie, myšlienky... Všetko sa mení a tak pohybom nastupujeme zmenu vnútornú i vonkajšiu. Duša zvedavo volá cez pohyb tela po naplnení a experimentovaní.

 

movement

 

Jedným z cieľov "Body Intelligence"  je, aby si učiteľom na ceste k vyjadreniu svojho životného pohybu postupne začal byť človek sám. Na to, aby sme si to umožnili, si potrebujeme vytvoriť priestor, prevímať možnosti. Vytvorenie vedomého priestoru prinesie zážitok. Tento sdieľa učiteľ a skupina ľudí, kde sa všetci ocitáme na jednej lodi. Spoločne sa učíme akoby všetko od začiatku: prísť k sebe, k človeku, urobiť s ním krok, spolu sa pohybovať, sám plynúť medzi ostatnými. Hravou a nenápadnou formou sa okrem nášho tela začnú hýbať aj zaseknuté veci okolo nás. Vzťahy v rodine, v partnerstve, či v práci ladia so vzťahom k svojmu telu, k sebe samému.

Podstatným sa tu stáva práve individuálny pohyb. Ako na cvičení, tak i mimo neho. Deje sa nielen pohyb viditeľný fyzický, mení sa myseľ, rozprúdia sa emócie. Učíme sa ich prejavovať a prežívať ako dospelý človek. Klesáme s vnímaním z hlavy do tela a z tela kam je potrebné. Vďaka pravidelnosti v skupine máme možnosť ľahšie vidieť zmenu a konfrontovať sa. Uzemnené a skutočné. Dovoľujeme si prežívať to, čo cítime, byť autentickí. Byť k sebe Pravdivý.

Môžeme si postaviť a zodpovedať otázku zo životných situácii „Ktorým smerom sa vydať, ktorý pohyb je ten, ktorý potrebujeme nasledovať“. Vnímaním  fyzického pohybu sa začne hlásiť aj ten náš vnútorný.

Praktická stránka cvičení je pretkaná teóriou. Dotkne sa tém, ako Uzemnenie, Voľba, Vnútorný úsmev, Tekutosť. Otvoríme dvere Dospelosti, spoznávame v sebe Ženu/Muža. Dospelosť. Zodpovednosť. Sloboda.

 

Growing up

 

Nachádzame vlastné ťažisko. Každý krok záleží na nás samých. Máme potrebný čas a bezpečné prostredie, v ktorom si môžeme dovoliť byť sám Seba – vedomí. Vlastný krok potom sprevádza naša vlastná sila.

Ide o proces, ktorým prechádzame radostne a ochotne. Učíme sa dôverovať seba samým. Nie je to kurz, z ktorého našuchorené poznatky nevieme v živote použiť. Zažívame tu holú skúsenosť, ktorá nám priamo odpovedá a píše naše „Ako?“ . V rámci lektorovej Školy Človeka, kde piliermi sú Pohybové terapie –  spoznávam samého seba,  je to o mne. Cvičenia ukazujú súvis s každodenným životom a jednaním v ňom. Počínajúc vnímavosťou telesnou, cez vnímavosť pocitovú sa otvárame duševnému a duchovnému uvedomeniu. Vedomiu toho, kto som.

Sme individuálni a preto aj samotný prínos je taký. Niekomu sa zvýši pohyblivosť v krížoch, v chrbtici, niekto objaví svet emócií a začne vnímať, čo skutočne cíti, iný si nájde prácu, svoj smer. No pre každého to bude tá jeho vlastná a potrebná zmena.

Je toho omnoho viac. V základe však spoločne zistíme, že tomu pohybu, čo je v nás už nechceme brániť.  Vypustíme rieku z priehrady, aby sme našli svoju silu, samých seba, svoj hlboký oceán.

 

 

Relaxing-Ocean-Sunset-Screensaver 1