základom je pochopenie, že klient a sprievodca sú dve veličiny, ktoré spolu vchádzajú do akéhosi procesu, interakcie. v nej sa nedá oddeliť ich vlastná minulosť, vnútorná dynamika, história ich tiel a duší.  Tým pádom je jasné, že obaja zakúšajú na svojom tele a duši preberanú tému.
Úlohou sprevádzača nieje hodnotiť či je niečo dobre alebo zle, skôr oceňuje klienta takého  ako práve je. Tak sa môže vyvinúť atmosféra bezpečia a otvorenosti, ktorú kient pociťuje predovšetkým sám k sebe a voči sebe.
 Jednu časť pôsobenia u sprevádzača tvorí to, čo má naučené a tréningom zažité (vo vlastnom živote zažité) a ďalšiu uvoľnenie sa v neznámom, ktoré sa vyjavuje v priebehu práce s klientom. Toto uvoľnenie a dôvera v intuitívnu múdrosť podporenú znalosťami sú kľúčové pre celý proces.
Tento spôsob je spoločný svojím princípom či už pri vedení masáže, cvičenia alebo osobnej konzultácie. Toto je spôsob, akým na seba nechávam pôsobiť situáciu s uctením vlastných hraníc, a tak i uctením hraníc klienta.