Buď milovaný sám sebou,

aby si pochopil bolesť druhého,
keď mu chýba láska.

Buď milosrdný k iným,
aby pocítili tvoju lásku a vedeli nájsť tu svoju v sebe samom.

Buď zhovievavý k tým, ktorí tento cit ešte nepoznajú,
pretože je v nich hlboko ukrytý a treba ho nájsť a obnoviť.

Buď pozorný k tým, ktorí láskou pohŕdajú, nevedia,
že bez nej budú stratení.

Buď láskavý ku každému bez rozdielu.
Buď veriaci, pretože ak veríš v lásku, veríš aj v toho kto ju Stvoril.
Buď dôverujúci, aby si sa vedel uvoľniť na ceste Tvojej duše.

Buď smútiaci ak nepochopíš tieto slová, pretože ti nemajú čo povedať bez toho, čo ti chýba.