Ku každému cvičeniu pristupujem s čistou hlavou, skoro ako keby som zabudol, že som niekedy predtým cvičil. Je potrebné sa zbaviť stereotypov, teda akýchkoľvek myšlienok na predchádzajúce cvičenie a pohybov z nich vyplývajúcich. To neznamená, že sa niektoré pohyby nebudú opakovať, znamená to iba nechcieť opakovať za každú cenu iba známe veci, inak sa cvičenec neposúva ďalej. Vďaka otvorenosti mysli sa opakované pohyby zdokonaľujú a nové pohyby umožňujú, prezentujú. Do cvičenia je vhodné zahrnúť jednak voľnú zostavu, o ktorej sme hovorili teraz, ale nezabudnúť popri tom na tzv. domácu úlohu od inštruktora. Tá má za úlohu osvetliť niektoré aspekty cvičenia, pociťovania a myslenia dôležité na danom stupni. Je pravda, že celé PT spejú k intuitívnemu pohybu, rešpektujúc možnosti a danosti jednotlivca, ale domáca úloha je konkrétna forma umožňujúca nahliadnuť na doterajší stereotyp.